od 2015 do 2016
vodoravna delilna črta

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju člana v Strateški svet Svetovalnega središča Maribor kot predstavnika Mestne občine Maribor z dne 20. 11. 2015
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju komisije na podlagi Odloka o koncesiji za izvajanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju mestne občine Maribor z dne 19. 11. 2015
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o spremembi sklepa o imenovanju delovne skupine za pripravo programa izvajanja del na raziskovalnem objektu - lizimetrski postaji Tezno z dne 25. 11. 2015  - osnovni sklep z dne 19. 5. 2015
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Komisije za pitno vodo v Mestni občini Maribor z dne 19. 11. 2015  - osnovni sklep z dne 12. 1. 2009 ter spremembi z dne 17. 7. 2012 in 15. 10. 2014
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o spremembi sklepa o imenovanju komisije za pripravo končnega poročila o zaprtju odlagališča posebnih odpadkov Metava z dne 24. 11. 2015  - osnovni sklep z dne 16. 7. 2014 ter spremembi z dne 15. 9. 2014 in 29. 1. 2015
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Redakcijskega odbora spletne strani www.maribor.si z dne 24. 11. 2015  - osnovni sklep z dne 11. 2. 2015
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju Delovne skupine za pripravo predloga spremembe Odloka o pokopališkem in pogrebnem redu na območju MOM (MUV, št. 21/1998 in 12/2008) z dne 27. 10. 2015
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o podaljšanju mandata predsednikom in namestnikom strokovnih komisij na področju kulture v Strokovni komisiji za ocenitev programov po javnem razpisu za sofinanciranje kulturnih programov v MOM za 2014 in 2015 z dne 27. 10. 2015  - osnovni sklep 16. 10. 2012 in 7 sprememb
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju ožje projektne skupine MOM - lokalne podporne skupine za izvedbo projekta URBACT III - tematsko omrežje URBAN GREEN LABS (zelene površine in samooskrba) z dne 26. 10. 2015
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju ožje projektne skupine MOM - lokalne podporne skupine za izvedbo projekta URBACT III - tematsko omrežje 2C - SECOND CHANCE (druga priložnost za degradirana območja in degradirane stavbe) z dne 26. 10. 2015
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Delovne skupine za izdelavo trajnostne urbane strategije - TUS v MOM z dne 26. 10. 2015  - osnovni sklep 30. 6. 2015 in sprememba 15. 7. 2015
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o podaljšanju mandata predsednikom strokovnih komisij na področju kulture v Strokovni komisiji za ocenitev programov po javnem razpisu za oddajo prostorov v brezplačno uporabo za izvajanje kulturnih programov za obdobje 2016 - 2018 z dne 7. 10. 2015  - osnovni sklep 16. 10. 2012 ter 6 sprememb sklepa
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o spremembi sklepa o imenovanju delovne skupine za pripravo in vodenje postopka javno-zasebnega partnerstva pri projektih MOM za izvedbo na način javno-zasebnega partnerstva z dne 6. 10. 2015  - osnovni sklep z dne 24. 3. 2015
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju Operativne skupine za problematiko prebežnikov z dne 21. 9. 2015
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Sklep o imenovanju komisije za odpiranje in izbor ponudb za najem nepremičnin z dne 11. 9. 2015
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju Delovne skupine za pregled in prenovo učnega načrta zgodnjega učenja računalništva in tujega jezika z dne 13. 7. 2015
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju Delovne skupine za izvedbo projekta postajališča za avtodome z dne 8. 7. 2015
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Delovne skupine za izdelavo trajnostne urbane strategije - TUS v MOM z dne 15. 7. 2015  - osnovni sklep 30. 6. 2015 in sprememba 26. 10. 2015
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju Delovne skupine za izdelavo trajnostne urbane strategije - TUS MOM z dne 30. 6. 2015  - sprememba 15. 7. 2015 in 26. 10. 2015
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju Komisije za izvedbo postopka za dodelitev pomoči "de minimis" za razvoj podjetništva v MOM za leto 2015 z dne 1. 7. 2015
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju članice Komisije za oddajo ateljejev v najem kot predstavnice MOM pri Javnem medobčinskem stanovanjskem skladu Maribor z dne 22. 6. 2015
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Operativne skupine za področje gospodarstva z dne 1. 7. 2015  - osnovni sklep 19. 6. 2015
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju Operativne skupine za področje gospodarstva z dne 19. 6. 2015  - sprememba 1. 7. 2015
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju projektne skupine za projekt "Zora" več zdravja za otroke in mladostnike z avtizmom in njihove družine z dne 21. 5. 2015
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju delovne skupine za pripravo programa izvajanja del na raziskovalnem objektu – lizimetrski postaji Tezno z dne 19. 5. 2015
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju Komisije za izvedbo pripravljalnih dejanj in vodenje postopka prodaje kapitalskih naložb MOM z dne 11. 5. 2015
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju Komisije za podelitev koncesije vzdrževanja in upravljanja tržnic v MOM z dne 7. 5. 2015
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Strokovne komisije za izbor in vrednotenje športnih programov v MOM za leto 2015 z dne 26. 8. 2015  - osnovni sklep 6. 5. 2015
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju Strokovne komisije za izbor in vrednotenje športnih programov v MOM za leto 2015 z dne 6. 5. 2015  - sprememba 26. 8. 2015
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju organizacijskega odbora za načrtovanje in izvedbo Evropskega tedna mobilnosti 2015 z dne 20. 4. 2015  - sprememba 17. 6. 2015
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o spremembi sklepa o imenovanju organizacijskega odbora za načrtovanje in izvedbo Evropskega tedna mobilnosti 2015 z dne 17. 6. 2015  - osnovni sklep 20. 4. 2015
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju delovne skupine o izvedbi pilotnega projekta za sodelovanje občanov pri pripravi proračuna z dne 20. 4. 2015
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju delovne skupine za pripravo in vodenje postopka javno-zasebnega partnerstva pri projektih MOM za izvedbo na način javno-zasebnega partnerstva z dne 24. 3. 2015  - sprememba sklepa 6. 10. 2015
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Komisije za rabo javnih površin z dne 24. 3. 2015  - osnovni sklep 11. 3. 2015
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju komisije za rabo javnih površin z dne 11. 3. 2015  - sprememba z dne 24. 3. 2015)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju podpredsednika in članov komisije za razvoj nevladnih organizacij v MOM z dne 11. 3. 2015
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju predstavnice MU MOM v svet Energetske agencije za Podravje Maribor z dne 5. 3. 2015
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o razrešitvi sedanje in imenovanju nadomestne članice v svet Centra za pomoč na domu Maribor z dne 5. 3. 2015
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju Redakcijskega odbora spletne strani www.maribor.si z dne 11. 2. 2015
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju Urbanistične komisije z dne 5.2.2015
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju Delovne skupine za pripravo projekta na razpis Horizon 2020 Lighthouse call v partnerstvu z mestom Peč na Madžarskem in mestom Osijek na Hrvaškem z dne 29.1.2015
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o spremembi sklepa o imenovanju projektne skupine za projekt "MY GENERATION AT WORK" Operacijo delno financira EU iz programa URBACH II z dne 28. 1. 2015  - (osnovni sklep 2. 1. 2014)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o ustanovitvi in imenovanju delovne skupine za pripravo regijskih projektov v MOM z dne 28. 1. 2015
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju koordinatorja kot predstavnika MOM med Univerzo v Mariboru in MOM pri projektu Inovativne odprte tehnologije - IOT z dne 22. 12. 2014
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju komisije za urejanje zelenih površin z dne 10. 11. 2014  - (sprememba 18.12.2014)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o imenovanju komisije za urejanje zelenih površin z dne 18. 12. 2014  - (osnovni sklep 10.11.2014)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Komisija za štipendiranje
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju komisije za ugotovitev dejanskega stanja prostorov Avtobusne postaje Maribor z dne 5. 12. 2014
vodoravna delilna črta