predaja Časovne kapsule Muzeju narodne osvoboditve Maribor
vodoravna delilna črta

 
V okviru 1. festivala Mladi Maribor je Prva gimnazija Maribor v sodelovanju z Uradom za kulturo in mladino Mestne občine Maribor izvedla projekt Časovna kapsula. V javnem razpisu so organizatorji spodbudili učence osnovnih in srednjih šol, da aktivno premišljujejo o svoji prihodnosti in položaju, ki ga imajo v svetu danes. Vsebinsko so bile tako različne generacije mladih povabljene, da v različnih izraznih oblikah, umetniških in literarnih delih, s fotografijo, video ali avdio zapisom ter osebnimi predmeti, opišejo svojo mladost in izpostavijo želje za prihodnost. V »časovni kapsuli«, posebni škatli, v kateri se lahko hrani arhivsko gradivo, bodo 20 let zapečatene misli, ki danes zaposlujejo mlade in se bodo šele takrat na svečanem dogodku in priložnostni razstavi odkrile širši javnosti. Leta 2034 ne bodo predstavljale zgolj duh nekega časa v katerem so nastale, temveč bodo ponudile tudi medgeneracijsko zlitje 20 let starejših avtorjev z njihovimi morebitnimi potomci, sorodniki ali znanci.
 
Dijak Prve gimnazije Maribor Severin Lorenčič bo »časovno kapsulo« častno predal županu Mestne občine Maribor, ta pa Muzeju narodne osvoboditve Maribor, ki bo »kapsulo« hranil do svečanega odprtja leta 2034.
 
Predaja časovne kapsule bo v petek, 6. junija 2014, ob 10. uri v Muzeju Narodne osvoboditve Maribor, Scherbaumov salon.
 
Na natečaj sta prispeli 102 deli. Komisija je po skrbnem pregledu v kapsulo zapečatila 58 avtorskih prispevkov. Najpogosteje je zastopana fotografija, sledijo literarni prispevki, umetniške slike in risbe ter kiparski izdelek. V kapsulo je vložena tudi posebna izdaja festivalskega časopisa Mladi Maribor, plakat 1. festivala Mladi Maribor, seznam vseh avtorjev in komisije, ki je opravila izbor.
 


vodoravna delilna črta