Obnova sanitarij v dveh sklopih gradenj: 1. sklop - Vrtec Tezno Maribor, enota Mišmaš - Dogoška, 2. sklop - Vrtec Pobrežje Maribor, Enota Grinič pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki
vodoravna delilna črta

Datum objave:7.5.2014
Rok:22.05.2014 do 09:00 ure
Kontaktna oseba:Služba za javna naročila

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Razpisna dokumentacija
vodoravna delilna črta
ikona datoteke xls  Popis del - 1. sklop
vodoravna delilna črta
ikona datoteke xls  Popis del - 2. sklop
vodoravna delilna črta
ikona datoteke zip Priloge za 1 sklop
vodoravna delilna črta
ikona datoteke zip Priloge za 2 sklop
vodoravna delilna črta