OBNOVA INSTALACIJ S SPREMLJAJOČIMI GRADBNO OBRTNIŠKIMI DELI V DVEH SKLOPIH GRADENJ (1. SKLOP: OŠ DRAGA KOBALA, Tolstojeva 3, 2000 Maribor, 2. SKLOP: OŠ ANGELA BESEDNJAKA, Celjska ulica 11, 2000 Maribor), PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI
vodoravna delilna črta

Datum objave:28.4.2014
Rok:19.05.2014 do 09.00 ure
Kontaktna oseba:Služba za javna naročila

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Razpisna dokumentacija
vodoravna delilna črta
ikona datoteke xls  Popis 1. sklop
vodoravna delilna črta
ikona datoteke xls  Popis 2. sklop
vodoravna delilna črta
ikona datoteke zip 1.sklop-PRILOGE
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  2.sklop-A-B 1N
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  2.sklop-A-B P
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  2.sklop-A-B-2N
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  2.sklop-južni trakt
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  2.sklop-NNGO
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  2.sklop-PZI
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  2.sklop-PZI UTR
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  2.sklop-sestav
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  2.sklop-sestav južni trakt
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  2.sklop-shema ograje
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  2.sklop-sheme model
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  2.sklop-stopniščna ograja
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  2.sklop-strojne 2 nadstropje
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  2.sklop-strojne P in 1 nadstropje
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  2.sklop-tloris 1 nadstropja
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  2.sklop-tloris 2 nadstropja
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  2.sklop-tloris pritličja
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  2.sklop-vodilna mapa
vodoravna delilna črta