Javni razpis za sofinanciranje nadgradnje izbranih programov Evropske prestolnice mladih za leto 2014
vodoravna delilna črta

Datum objave:4.4.2014
Rok:12.5.2014
Kontaktna oseba:Simona Vindiš Pirc, Simona.VindisPirc@maribor.si, tel.: 02 2201 480
1. Ime in sedež razpisovalca
Mestna občina Maribor (v nadaljevanju: MOM), Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
 
2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je nadgradnja programov, izbranih na Javnem razpisu za sofinanciranje priprave novih programov v mladinskem sektorju za Evropsko prestolnico mladih 2013 (http://www.maribor.si/povezava.aspx?pid=7192).
 
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na ta razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki so že bile izbrane na Javnem razpisu za sofinanciranje priprave novih programov v mladinskem sektorju za Evropsko prestolnico mladih 2013. Upravičene organizacije za prijavo na ta razpis so bile izbrane s sklepom številka 41001-354/2012-7 z dne 17. 9. 2012 in ga najdete na spletni povezavi:
 
4. Predvidena višina sredstev
Predvidena višina sredstev za sofinanciranje nadgradnje programov v Mestni občini Maribor za leto 2014 je 150.000,00 EUR. Sredstva se zagotovijo iz proračunske postavke 221210 Evropska prestolnica mladih.
 
Delež sredstev, ki jih zagotovi MOM, predstavlja največ 50 odstotkov vseh upravičenih stroškov. V okviru preostalih 50 odstotkov upravičenih stroškov lahko največ 20 odstotkov upravičenih stroškov predstavlja strošek prostovoljskega dela. Pri vrednotenju ene prostovoljske ure naj prijavitelji upoštevajo ocenjeno vrednost ure, kot jo določa Pravilnik o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS, št. 48/11, 60/11).
 
Pridobljena sredstva morajo izbrani prijavitelji v celoti porabiti v letu 2014.
 
5. Informativni dan
Informativni dan v zvezi z razpisom bo v sredo, 23. aprila 2014, ob 14. uri v sejni sobi Urada za kulturo in mladino, Slovenska ulica 40, Maribor.
 
6. Dostopnost razpisne dokumentacije in možnost dodatnih informacij
Prijavitelji morajo prijavo oz. razpisne obrazce izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na naslovu https://razpisi.maribor.si. Podrobnejša navodila za uporabo aplikacije in izpolnjevanje vloge se nahajajo na spletnem naslovu https://razpisi.maribor.si/si/pomoc/.
 
Dodatne informacije lahko zainteresirani prijavitelji dobijo pri pristojni osebi razpisovalca – Simona Vindiš Pirc, telefon: 02/2201-480 ali po e-pošti: simona.vindispirc@maribor.si vsak delovni dan v času uradnih ur.

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Javni razpis za sofinanciranje nadgradnje izbranih programov Evropske prestolnice mladih za leto 2014
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Sklep o sofinanciranju nadgradnje izbranih programov Evropske prestolnice mladih za leto 2014
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Sklep o začetku postopka in imenovanju izbirne komisije za vodenje in izvedbo Javnega razpisa za sofinanciranje nadgradnje izbranih programov EPM za leto 2014
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Sklep o spremembi sklepa o imenovanju
vodoravna delilna črta