ENERGETSKA OBNOVA ENOTE KEKEC VRTCA POBREŽJE MARIBOR, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI
vodoravna delilna črta

Datum objave:3.3.2014
Rok:28.03.2014 do 09.00 ure
Kontaktna oseba:Služba za javna naročila

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Razpisna dokumentacija
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Razpisna dokumentacija-sprememba 18.3.2014
vodoravna delilna črta
ikona datoteke xls  Nov popis 18.3.2014
vodoravna delilna črta
ikona datoteke xls  Popis del
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  PZI elektroinstalacije
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Tehnično poročilo
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Fasade-južni trakt
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Fasade-severni trakt
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Karakteristični prerez
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Shema stavbnega pohištva
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Shema stavbnega pohištva
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Tloris-južni trakt
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Varnostni načrt 1
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Varnostni načrt 2
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Tloris-severni trakt
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  EL model (3)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  EL model
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Severni trakt
vodoravna delilna črta