IZVEDBA REKONSTRUKCIJE IN DOZIDAVE OBJEKTA HLADILNICA V KULTURNI CONI PEKARNA V MARIBORU, VKLJUČNO Z DOBAVO IN MONTAŽO OPREME TER PRIDOBITVIJO UPORABNEGA DOVOLJENJA
vodoravna delilna črta

Datum objave:25.10.2013
Rok:USTAVLJEN POSTOPEK
Kontaktna oseba:Služba za javna naročila

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke xls  POPIS-sprememba 14.11.2013
vodoravna delilna črta
ikona datoteke xls  POPIS-sprememba 8.11.2013
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Razpisna dokumentacija
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Razpisna dokumentacija-sprememba roka
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Skica-špaleta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke xls  Popis
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Poročilo o preiskavi tal in geotehničnem projektu
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Soglasje KC Pekarna Hladilnica
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Splošne opombe k projektu
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Vodilna mapa
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Arhitektura
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Gradbene konstrukcije
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Električne instalacije
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Strojne instalacije
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Okolje
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Vodovod
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Vročevod
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Varnostni načrt
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Požarno javljanje
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Oprema
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Gradbeno dovoljenje
vodoravna delilna črta