Možnost prodora na tuje trge skupaj z japonskimi podjetji
vodoravna delilna črta

 

Pretekli teden so se visoki predstavniki organizacije za napredno energetiko in razvoj industrijske tehnologije NEDO, sestali s predstavniki Mestne občine Maribor, Mariborske razvojne agencije in agencije SPIRIT. Maribor je bil prepoznan kot potencialna lokacija skupnega japonsko-slovenskega demonstracijskega projekta na področju pametnih skupnosti. Obisk japonske delegacije koordinira SPIRIT Slovenija, ki ima že vzpostavljeno sodelovanje z organizacijo NEDO v okviru podpisanega sporazuma, ki določa krepitev povezovanja in tehnološkega sodelovanja na področju naprednih energetskih in industrijskih tehnologij.

 

 

Namen obiska je bil seznaniti mariborske predstavnike s potekom izvedbe osnovne študije, ki bo izpostavila možnosti skupnega demonstracijskega projekta v Sloveniji. Slovenskim podjetjem bo nudil ustrezen poligon za testiranje proizvodov in rešitev, v nadaljevanju pa reference in možnost prodora na tuje trge skupaj z japonskimi podjetji.

 

 

Agencija SPIRIT bo v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi Republike Slovenije identificirala nekaj potencialnih projektov in se v dogovoru z Japonsko stranjo odločila kateri je najprimernejši za izvedbo demonstracijskega projekta v Sloveniji. Mestna občina Maribor smatra to kot odlično priložnost za dolgoročni razvoj mesta in strateško partnerstvo na področju naprednih energetskih in industrijskih tehnologij.

 

 

Delegacija NEDO se je v okviru svojega obiska udeležila tudi prvih znanstveno-tehnoloških posvetov na državni ravni, in sicer med Republiko Slovenijo in Japonsko, kjer so predstavili delovanje organizacije NEDO, delovanje v okviru izvajanj demonstracijskih projektov na Japonskem in po svetu ter aktivnosti, ki potekajo sedaj med NEDO in agencijo SPIRIT.

 

 


vodoravna delilna črta