Vzpostavitev plačljivega parkiranja na predelu Tabora
vodoravna delilna črta

Prebivalce Taborske ulice, dela Pobreške ceste, Ulica Gorkega, Trga revolucije in dela Ruške ceste obveščamo, da bomo predvidoma v času do 15.8.2013 vzpostavili režim plačljivega parkiranja na Taborski ulici in Ulici Gorkega med Ruško cesto in Ulico Moše Pijade. Širitev parkirnih con (cone 8) izvajamo skladno z Odlokom o občinskih cestah (MUV 22/12). Cena za uro parkiranja bo znašala 80 centov. Dovoljenje za parkiranje na parkirnih površinah na območju cone 8 bodo lahko za potrebe parkiranja vozil pridobili stanovalci s stalnim prebivališčem na območju cone, pravni subjekti za službena vozila in vozila za službene potrebe samostojnih podjetnikov ter službena vozila državnih organov, ki imajo svoj sedež na območju kjer bo uvedeno plačljivo parkiranje. Cena dovolilnice za stanovalce znaša 144,00 € za dve leti parkiranja, za pravne osebe pa 144,00 € za eno leto parkiranja. Dovolilnico na podlagi vloge in proti plačilu izda pristojni organ, Mestna občina Maribor, Sektor za komunalo in promet. Vlogo, ki je objavljena na spletni strani MOM ( www.maribor.si ) vlagatelj vloži v vložišče Mestne občine Maribor. Na Taborski ulici bo na voljo 36 parkirnih mest. Na Ulici Gorkega 28 parkirnih mest.


vodoravna delilna črta