Poziv k podaji pripomb na osnutek Nacionalnega programa za kulturo 2014 – 2017
vodoravna delilna črta

Odbor za kulturo Mestnega sveta Mestne občine Maribor bo na svoji seji, 17. junija 2013,  med drugim obravnaval tudi osnutek novega Nacionalnega programa za kulturo 2014 - 2017, ki ga je Ministrstvo za kulturo posredovalo v javno razpravo.
Zainteresirane kulturne ustvarjalce, kulturne organizacije ter strokovno javnost vabimo, da nam posredujejo svoje pripombe, predloge, opozorila, mnenja v pisni obliki na elektronski naslov: tadeja.cretnik@maribor.si, do ponedeljka, 17. junija 2013.
 
 
 
 
                                                PREDSEDNICA
                                                  Lidija DIVJAK MIRNIK, l. r. 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


vodoravna delilna črta