27. redna seja Mestnega sveta MOM / 10.6.2013 ob 13.00

 

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 10/2011)

 

 

 
 

S K L I C U J E M

 

 

 

 

27. SEJO MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR,

 

 

 

 

KI BO V PONEDELJEK, 10. JUNIJA 2013, OB 13. URI, V PROSTORIH MESTNE OBČINE MARIBOR,

 

 

 

 

DVORANA GENERALA RUDOLFA MAISTRA.

 

 

 

 
 

 

 
 

ŽUPAN

 
 

dr. Andrej FIŠTRAVEC

 


Priloge
 Vabilo na 27. redno sejo MS MOM