PPREPOVED SPUSTA PLOVIL V REKO DRAVO NA OBMOČJU LENTA
vodoravna delilna črta

  

   

Urad za komunalo, promet in prostor, Sektor za komunalo in promet obvešča, da na podlagi priporočila policije, predvsem iz varnostnih razlogov, NA OBMOČJU LENTA zapira spustna mesta za spust plovil v reko Dravo. Spust plovil ne bo mogoč vse do ureditve prometne signalizacije na območju reke Drave. Zapora bo trajala vse do popolne označitve plovbne poti s prometno signalizacijo. Spust plovil bo seveda možen za morebitno intervencijo.

 

 

 

 


vodoravna delilna črta