od 2013 do 2014
vodoravna delilna črta

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju komisije za zakup kmetijskih zemljišč
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju Organizacijske skupine za urbani center Tezno z dne 11.8. 2014  - sprememba 6.5.2015
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Organizacijske skupine za urbani center Tezno z dne 6. 5. 2015  - osnovni sklep 11. 8. 2014
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju Delovne skupine za pripravo Odloka o javnem redu in miru v MOM
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju Delovne skupine za pripravo Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v MOM z dne 11. 8. 2014  - (sprememba 9. 12. 2014)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Delovne skupine za pripravo Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v MOM z dne 9. 12 2014  - (osnovni sklep 11. 8. 2014)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju projektne skupine za izvedbo projekta: Streetlight - EPC
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Komisija za pripravo končnega poročila o zaprtju odlagališča posebnih odpadkov Metava z dne 16.7.2014
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju komisije za pripravo izračuna stroškov za MOM v primeru stečaja Športnega centra Pohorje
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju komisije za dodeljevanje sredstev po javnem razpisu za razvoj kmetijstva in podeželja za leto 2014
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju organizacijskega odbora za načrtovanje in izvedbo Evropskega tedna mobilnosti 2014
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju sveta Zavetišča za živali
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju Delovne skupine za pripravo lokalnega programa za kulturo (LPK) v MOM za obdobje 2015 - 2020
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o imenovanju organizacijskega odbora in komisije projekta MLADI ZA NAPREDEK MARIBORA 2014
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Sklep o imenovanju organizacijskega odbora in komisij projekta MLADI ZA NAPREDEK MARIBORA 2014
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Sklep o imenovanju Komisije za izbor, usklajevanje in vrednotenje programov v okviru projekta "Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti"
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju delovne skupine za pripravljanje cen komunalnih storitev
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o dopolnitvi sklepa o imenovanju delovnih skupin za pripravo triletnega programa ukrepov za izboljšanje kakovosti zunanjega zraka v MOM
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju delovnih skupin za pripravo triletnega programa ukrepov za izboljšanje kakovosti zunanjega zraka v MOM
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju projektne skupine za projekt "MY GENERATION AT WORK" Operacijo delno financira EU iz programa URBACH II z dne 2. 1. 2014  - (sprememba 28. 1. 2015)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju komisije za dodeljevanje donatorskih sredstev iz proračunske postavke Darujmo s srcem
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju komisije za izločanje dokumentarnega gradiva v Mestni občini Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o razrešitvi sedanjega in imenovanju novega - nadomestnega člana v Strateški svet Svetovalnega središča Maribor kot predstavnika MOM
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju članov v Strokovno komisijo za oceno ustreznosti programov organizacij, ki kandidirajo za uporabo prostorov v Vetrinjskem dvoru
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o ustanovitvi in imenovanju Projektne skupine za ureditev podatkov Registra nepremičnin
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o spremembi sklepa o imenovanju projektne skupine za izvedbo projekta »MESTNO JEDRO – CELOVITA REVITALIZACIJA«  - (Projektna skupina za izvedbo projekta Celovita revitalizacija Koroške ceste – (stavbe od hišnih številk: 1 – 26)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju projektne skupine za izvedbo projekta Celovita revitalizacija Koroške ceste  - (stavbe od hišnih številk 1-26)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju projektne skupine za izvedbo projekta oz. operacije: Mariborski grad - obnova vzhodnega dela gradu za muzej (III faza)
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju projektne skupine za izvajanje projekta UPSIDE, sofinancirano s strani 7. okvirnega programa Evropske komisije
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Delovna skupina v okviru projekta "SENIOR CAPITAL" št. 4CE507P2
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Delovna skupina z nalogo analize obstoječih cen komunalnih storitev javnih gospodarskih družb in analize predlogov povišanja stroškov
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Ekspertna delovna skupina za oceno programov EPK, ki se v letu 2013 predlagajo v skrb in sofinanciranje javnemu zavodu Narodni dom Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju komisije za izbiro, usklajevanje in vrednotenje programov varstva okolja in ohranjanje narave v MOM
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Komisija za dodeljevanje proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v MOM
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju novega Programskega odbora projekta Evropska prestolnica mladih Maribor 2013
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju Ocenjevalne komisije vabljenega, arhitekturno krajinskega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve: ureditev vstopne ploščadi v športno rekreacijsko območje Pohorja
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o spremembi sklepa o imenovanju komisije po Odredbi o merilih za določanje podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju komisije po Odredbi o merilih za določanje podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju strokovne komisije za spremljanje prioritetnih projektov MOM in potrjevanje investicijske ter druge projektno tehnične dokumentacije
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju komisije na podlagi Odloka o koncesiji za izvajanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju MOM
vodoravna delilna črta