Odziv na poziv družbe Iskra sistemi, d.d.
vodoravna delilna črta

 

V ponedeljek, 22. aprila 2013, je Mestna občina Maribor okoli 14. ure prejela dopis družbe Iskra sistemi, d.d., z nazivom »Poziv na plačilo obveznosti po Pogodbi o izvajanju javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta Nadgradnja in avtomatizacija cestnega prometa v MO Maribor«. V dopisu je navedeno, da družba Iskra sistemi, d.d. želi, da ji MO Maribor izplača znesek v višini 7.000.000 evrov in DDV. Iz vsebine dopisa izhaja, da bi naj to bil predlog sporazumne rešitve med obema partnerjema. V primeru, da MO Maribor ne bi sprejela predlagane ponudbe, bo družba Iskra sistemi, d.d. sprožila ustrezne postopke in terjala plačilo odškodnine. Višina odškodnine v dopisu ni navedena.
 
V zvezi s tem lahko povemo, da bodo strokovne službe MO Maribor proučile poziv in glede na naše videnje problema odgovorile do predlaganega roka (15. maj 2013).
 
Danes, okoli 14. ure, je gospod Dušan Šešok po telefonu poklical župana dr. Andreja Fištravca in predlagal, da bi se čim prej ponovno sestala. Župan za to ne vidi nobenega razloga in ponudbe ni sprejel.
 


vodoravna delilna črta