Nagradni natečaj MKC Maribor »Pismo županu«
vodoravna delilna črta

Namen
Mladinski kulturni center Maribor razpisuje nagradni natečaj Pismo županu, katerega namen je pridobiti mnenja, poglede in pričakovanja mladih do novega župana Mestne občine Maribor.
 
Izhodiščna tema prispevka naj bodo pričakovanja mladih do novega župana Mestne občine Maribor. Prispevek se lahko dotika specifičnih vsebinskih področji, povezanih z življenjem mladih v mestu: na primer mladinske dejavnosti, športne dejavnosti za mlade, mobilnosti, mladinske organizacije ... ali pa predstavlja splošno pričakovanje avtorja prispevka do novega župana Mestne občine Maribor.
 
Trajanje
Natečaj je odprt do 15. maja 2013.
 
Kdo lahko sodeluje
Natečaj je namenjen mladim, rojenim med letoma 1983 in 1995, z bivališčem v Mestni občini Maribor.
 
Pogoji natečaja
Prispevek je lahko oddan v eni izmed naslednjih oblik:
- literarni prispevek v obliki pisma, v obsegu do 8000 znakov (brez presledkov),
- videoposnetek v obliki nagovora, v trajanju do dveh minut.
 
Prispevki morajo biti ob oddaji podpisani z imenom in priimkom avtorja (čitljivo), prispevku pa morajo avtorji priložiti tudi osnovne podatke o avtorju:
- ime in priimek,
- datum rojstva,
- naslov stalnega ali začasnega bivališča,
- elektronski naslov,
- telefonsko številko.
 
Posameznik lahko na natečaju sodeluje z enim prispevkom.
 
Strokovna žirija bo upoštevala prispevke, oddane v slovenskem jeziku.
 
Mladinski kulturni center Maribor ne nosi nobenih stroškov, ki bi pri pripravi prispevkov nastali na strani sodelujočih avtorjev.
 
Avtorstvo
Udeleženci natečaja lahko na natečaju sodelujejo samo s prispevki, katerih avtorji so oziroma imajo avtorske pravice za njihovo objavo. Avtor s tem, ko je poslal prispevek, dovoljuje njegovo objavo na spletnih straneh Mladinskega kulturnega centra Maribor, v časopisju in drugih publikacijah, hkrati pa s tem dovoljuje tudi vpogled vsem ostalim zainteresiranim.
 
Udeleženci natečaja se z oddajo prispevka strinjajo, da lahko Mladinski kulturni center Maribor njegovo avtorsko delo – oddan prispevek – krajevno in časovno neomejeno reproducira in distribuira.
 
Oddaja prispevka
Strokovna žirija bo upoštevala prispevke, ki bodo oddani na pošto do 15. maja 2013 (velja žig na kuverti). Avtorji oddajo svoje prispevke na naslov Mladinskega kulturnega centra Maribor z obveznim pripisom na kuverti: Pismo županu.
 
Primer:
Mladinski kulturni center Maribor
Ob železnici 16
2000 Maribor
Pripis: Pismo županu
 
Avtorji literarnih prispevkov priložijo literarni prispevek tudi v elektronski obliki na zgoščenki.
 
Strokovna žirija in nagrade
Vsi prispeli prispevki bodo predani županu Mestne občine Maribor, tričlanska strokovna žirija pa bo izmed vseh prispevkov izbrala tri najboljše in jih nagradila. Odločitev strokovne žirije bo dokončna in se nanjo ne bo mogoče pritožiti. Kriterij izbora je vsebinska dovršenost prispevka.
 
Prispevki, ki bodo žaljivi, spodbujali k verski, rasni, politični ali kakšni drugi obliki nestrpnosti bodo izločeni.
 
Nagrade, ki jih bodo prejeli nagrajeni prispevki:*
1. nagrada: 150,00 €,
2. nagrada: 100,00 €,
3. nagrada: 80,00 €.
 
Z avtorji nagrajenih prispevkov bo Mladinski kulturni center Maribor sklenil avtorsko pogodbo.
 
Rezultati natečaja in nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani www.mkc.si do 30. maja 2013. Nagrajenci bodo o rezultatih obveščeni tudi pisno preko e-pošte.
 
Dodatne informacije
Za vse dodatne informacije o natečaju Pismo županu se lahko obrnete na Mladinski kulturni center Maribor, Marja Guček, 02 300 29 97, marja.gucek@mkc.si.
 
*Bruto znesek od katerega je potrebno v skladu z Zakonom o dohodnini (Ur.l. RS, št. 117/2006 s spremembami) odvesti in plačati dohodnino v višini 25%.
 


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Pismo županu - plakat
vodoravna delilna črta