Predstavitev novosti na področju kolesarskega turizma
vodoravna delilna črta
Z začetkom sezone je kolesarjem domačinom in turistom na področju destinacije Maribor – Pohorje, Osrednja Štajerska na voljo veliko novosti. Te so odlično predstavljene v novem katalogu kolesarskih izletov Pridružite se nam na kolesarjenju. Razvrščeni v  kategorije cestno kolesarjenje, gorsko kolesarjenja, kolesarjenje za sprostitev ter mestno kolesarjenje s ponudbo tematskih vodenih izletov so predstavljeni z opisom, potekom, dolžino, zahtevnostjo, časom in tudi ceno. Tako bodo lahko cestni, gorski kot tudi trek kolesarji vse od mladine do družin in seniorjev, posameznikov in skupin našli najprimernejše poti in tudi večdnevne pakete zase.
 
Katalog vključuje stilizirano karto regije in navaja kolesarke prireditve ter turistične informacijske centre in točke, v katerih je mogoče novi tri-jezični katalog tudi dobiti; na voljo je tudi v TIC Maribor. Uporabnikom prijazni so v katalog vključeni kuponi s popusti, ki jih nudijo specializirane ali kolesarjem prijazne nastanitve.
 
Katalog je nadgradnja projekta Hiking&Biking, v okviru katerega je bila lansirano tudi spletno mesto www.hiking-biking.net in postavljene informacijske table s karto kolesarskih in pohodnih poti na območju Osrednje Štajerske, ki je na voljo tudi v tiskani verziji. Zavod za turizem Maribor – Pohorje se je pri tem povezal tudi s Podravsko-ptujsko-ormoško regionalno destinacijsko organizacijo, saj vodijo nekateri kolesarski izleti tudi preko destinacijskih meja.
 
Več o projektu Hiking&Biking
 
Zavod za turizem Maribor – Pohorje je kot eden izmed partnerjev izvajal projekt ''Rekreacija v naravi - kolesarjenje in pohodništvo brez meja'' pod akronimom ''Hiking&Biking'', sofinanciran iz Operativnega programa Slovenija Avstrija 2007-2013, katerega glavni cilj je bil območju regij Pomurje, Podravje, Koroška in Avstrijska Štajerska oblikovati skupne čezmejne integralne turistične produkte, zagotoviti skupno tržno komuniciranje in pozicionirati projektno regijo kot območje kakovostih turističnih produktov.
 
Ključni rezultati projekta: predstavitev pomembnejših kolesarskih in pohodnih poti ter poti za nordijsko hojo na spletni strani www.hiking-biking.net, postavitev zgoraj omenjenih novih informacijskih tabel na območju Osrednje Štajerske, do-označitev Dravske in Jantarne kolesarske poti, kolesarska karta v tiskani verziji in vzpostavitev dobrega sodelovanja med lokalnimi skupnostmi.
 
Za več inforamcij lahko kontaktirate Zavod za turizem Maribor - Pohorje.


vodoravna delilna črta