Dr. Andrej Fištravec uradno nastopil mandat župana MOM
vodoravna delilna črta


Novoizvoljeni župan Mestne občine Maribor dr. Andrej Fištravec je na današnji seji mestnega sveta uradno prevzel naloge in dolžnosti. Ob zaprisegi je izpostavil številne aktivnosti in ukrepe, ki jih namerava izvesti v svojem mandatu, ob tem pa je predstavil tudi najožjo ekipo sodelavcev.
 
Na današnji 25. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor so se mestni svetniki seznanili s poročilom Mestne volilne komisije in Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja o izidu nadomestnih volitev, s čimer je novoizvoljenemu županu dr. Andreju Fištravcu uradno nastopil mandat župana Mestne občine Maribor. Nestrankarski župan dr. Fištravec, sicer doktor sociologije, je v prvem krogu nadomestnih volitev, ki so potekale 17. marca 2013, z 15.500 glasovi oz. 52,7 odstotki glasov pridobil zaupanje Mariborčanov.
 
Ob uradnem prevzemu županovanja je dr. Fištravec zaprisegel, da bo ravnal po Ustavi Republike Slovenije, zakonih in Statutu Mestne občine Maribor ter da bo vestno in odgovorno opravljal svojo dolžnost. V nadaljevanju je podal svoje stališče do aktualnega mestnega sveta, za katerega meni, da je nelegitimen, ne glede na to pa se zaveda, da kot župan mora delati v okviru pravne države in upoštevati odločitve mestnega sveta. »V nastali situaciji je pred županom in mestnim svetom velika odgovornost in smo, ne glede na to, kaj si mislimo drug o drugem, prisiljeni delati skupaj. Skupno sodelovanje ne bo temeljilo na koaliciji, temveč na projektnem sodelovanju, za vsak projekt posebej,« je izpostavil župan dr. Fištravec.
 
Ob nastopu mandata je župan predstavil tudi najožjo ekipo sodelavcev ter napovedal nekatere kadrovske spremembe v Mestni upravi MOM. Po statutu in kadrovskem načrtu lahko župan s seboj pripelje štiri osebe vezane na zaupanje, postavi direktorja Mestne uprave in v Kabinet župana prerazporedi javne uslužbence, ki so že zaposleni v Mestni upravi. Za direktorja Mestne uprave MOM je imenoval Marka Žulo (letnica rojstva 1976), univerzitetnega diplomiranega pravnika, vodja Kabineta župana pa je postala Martina Kositer (letnica rojstva 1975), profesorica zgodovine in sociologije. Za področje odnosov z javnostmi bo skrbel Bartolo Lampret (letnica rojstva 1967), pravnik, za področje družbenih dejavnosti Gregor Kosi (letnica rojstva 1975), univerzitetni diplomirani sociolog kulture in zgodovine, za sistemska in organizacijska vprašanja Goran Rajić (letnica rojstva 1951), univerzitetni diplomirani psiholog, za pravna vprašanja pa Nataša Ogrizek (letnica rojstva 1970), univerzitetna diplomirana pravnica. Kot je izpostavil župan, bo njegova ožja ekipa podpisala pisno zavezo o nekoruptivnosti in nenepotističnem delovanju z nulto toleranco do korupcije.
Župan ima prav tako možnost zamenjave vodilnih delavcev, in sicer na način, da jim odvzame pooblastila, izvede zamenjave znotraj zaposlenih ali preko javnega razpisa izbere novega vodjo urada. Medtem, ko se dr. Fištravec zaveda, da so v Mestni upravi MOM zaposleni številni strokovno usposobljeni in profesionalni delavci, s katerimi želi nadaljevati sodelovanje, je izrazil tudi stališče, da vsi predstojniki uradov in služb ne uživajo njegovega zaupanja. V prihodnjih dneh je tako napovedal, da se bo z njimi sestal in opravil razgovore.
Kot je izpostavil dr. Fištravec, sam sebe razume kot vstajniškega župana in bo pri svojem delu upošteval duh mariborskih vstaj. »Tako bo del ekipe tudi vstajništvo, ki se bo v nadaljevanju še bolj jasno odrazilo. Zaradi tega bom ustanovil »vstajniški sosvet« kot posvetovalni organ, v katerem mi bodo predstavniki vstajniških skupin na rednih mesečnih posvetih lahko držali zrcalo za učinkovitost opravljenega dela,« je napovedal župan.
 
V nadaljevanju je mariborski župan izpostavil program in naloge ter aktivnosti, ki že tečejo oz. bodo začele potekati. Program dr. Fištravca bo izhajal iz manifesta »Skupaj za Maribor«, programski okvir pa predstavlja 18 točk programskega izhodišča »Vrnimo mesto ljudem«. Kot eno izmed prvih nalog v prihodnjih dneh je izpostavil odpravo nedavno sprejetega Akta o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Mestni upravi MOM. Napovedal je izvedbo mednarodne revizije računskih izkazov MOM na dan 31.3.2013, s čimer želi dobiti objektivno sliko stanja na dan prevzema županovanja. Ob tem bo izvedena tudi revizija v javnih podjetjih in zavodih, kjer so trenutno javno najbolj zaznane nepravilnosti ali krizne razmere (Marifarm, Dom pod gorco, Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor), revizija poslovanja pa bo opravljena tudi v preostalih javnih podjetjih in zavodih v skladu s potrebami.
V okviru delovanja in poslovanja javnih podjetij in zavodov je napovedal številne spremembe, in sicer odpravo inštituta prokurista, ustrezno pa se bo uredilo vodenje v javnih podjetjih in zavodih, pri katerih bodo zaznane krizne razmere. Kot varčevalni ukrep je napovedal prepoved izdatkov za donacije in sponzorstva ter druge izdatke, ki niso pogoj za opravljanje dejavnosti, ter omejitev uporabe službenih vozil. Župan bo podal navodilo, da se odpravijo vse pogodbe o svetovanju in drugih delih po avtorskih ali podjemnih pogodbah za dela, ki jih je mogoče zagotoviti znotraj javnih podjetij, zavodov ali občine. Ob tem naj javna podjetja in zavodi opravijo pravni pregled pogodb, s čimer se bo lahko odkrilo vsiljene pogodbe ali pogodbe, ki niso bile najboljša izbira. Župan bo pozval uprave javnih podjetij in zavodov, da pripravijo seznam zaposlenih, ki so nujno potrebni za delovanje in poslovanje ter seznam uslužbencev, zaposlenih na osnovi klientelizma.
 
Kot tekoče zadeve je dr. Fištravec izpostavil pomoč socialno ogroženim skupinam prebivalstva, pri čemer se bo ustanovil »Socialno-ekonomski svet mesta«. Nadaljevale se bodo aktivnosti v zvezi z odstranitvijo radarjev v mestu ter dejavnosti pri urejanju razmer v javnem zavodu Mariborske lekarne ter podjetjih Marifarm in Farmadent. Napovedal je celostno obravnavo položaja kulture v mestu ter trajnostnih učinkov Evropske prestolnice kulture, na drugi strani pa je napovedal racionalizacijo projekta Evropske prestolnice mladih. Kot pomembno točko je izpostavil okrepitev mednarodnih stikov s pomembnimi tujimi mesti ter organizacijo obiska Vlade Republike Slovenije, predsednika Republike Slovenije in predstavnikov resornih ministrstev v Mariboru, kjer jim bodo predstavljene »mariborske zahteve«. Župan prav tako podpira razvoj lokalne samouprave, projekt vstajniške skupine »Iniciativa za mariborski zbor«. Kot je napovedal, bo z ekipo do konca meseca pripravil nabor projektnih idej za regionalni razvojni program, podprl pa bo tudi konkretizacijo ideje gospodarske revitalizacije mariborskega letališča v obliki kompleksne industrijske cone. Ob koncu je napovedal, da se bo še ta teden sestal z dr. Petrom Kraljičem, s katerim bosta preučila možnost sodelovanja pri reševanju stiske brezposelnosti v Mariboru.
 
Uradna priporedaja poslov med bivšim podžupanom v funkciji župana Milanom Miklom in novim županom dr. Andrejem Fištravcem bo potekala jutri, v torek, 9. aprila 2013, ob 9. uri v Kabinetu župana.
 
Na današnji seji so mestni svetniki potrdili mandat tudi nadomestnemu svetniku Liste za Maribor dr. Valterju Pristovniku, ki je zamenjal dr. Alojza Križmana, ter novoizvoljenim svetnikom Metodu Dolinšku, Aleksandri Kalacun, Jadranki Barbarić in Miroslavu Blažiču, ki prihajajo iz vrst Socialnih demokratov.
 
V prilogi so tonski posnetki zaprisege novega župana Mestne občine Maribor dr. Andreja Fištravca in pozdravnega govora na seji Mestnega sveta MOM.

Več fotografij s seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor si lahko ogledate v fotogaleriji.


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke wav  Dr. Andrej Fištravec - 1 - Zaprisega
vodoravna delilna črta
ikona datoteke wav  Dr. Andrej Fištravec - 2
vodoravna delilna črta
ikona datoteke wav  Dr. Andrej Fištravec - 3
vodoravna delilna črta
ikona datoteke wav  Dr. Andrej Fištravec - 4
vodoravna delilna črta
ikona datoteke wav  Dr. Andrej Fištravec - 5
vodoravna delilna črta
ikona datoteke wav  Dr. Andrej Fištravec - 6 - Izjava za medije
vodoravna delilna črta