Komisija za tehnično urejanje prostora
vodoravna delilna črta

  

 

KOMISIJA ZA TEHNIČNO UREJANJE PROMETA

 

 

Na podlagi 35. člena Statuta Mestne občine Maribor ( MUV št. 10/2011 ) in  82. člena Odloka o občinskih cestah ( MUV št. 22/2012 ) je bila dne 31.1.2013 s sklepom imenovana Komisija za tehnično urejanje prometa. V komisijo so bili imenovani:

 

 

za predsednika:

 

 Uroš KOSI - Vodja Sektorja za komunalo in promet MOM


za člane:


 1. Vili EISENHUT - Vodja Urada za komunalo, promet in prostor MOM
 2. Aleš KLINC – Sektor za komunalo in promet
 3. Denis KOCBEK – Sektor za komunalo in promet
 4. Vekoslav PETAUER – Vodja Izpitnega centra Maribor
 5. Bojan PAVLINIČ – CPI
 6. Darko RECEK – GEODATA
 7. dr. Marko RENČELJ – Fakulteta za gradbeništvo
 8. dr. Marjan LEP – Fakulteta za gradbeništvo
 9. Samo MEDVED – LINEAL
 10. Milivoj ROČENOVIĆ – BPI
 11. Peter BREZNIK – PRIMOTEHNA
 12. Josip ROTAR – Mariborska kolesarska mreža
 13. Bojan KRAJNC – SPV
 14. Anton VINKO – Policijska uprava
 15. Andrej KAČIČ – Nigrad   Naloge Komisije za tehnično urejanje prometa so strokovno proučevanje prometnih razmer in presoja predlogov  in ukrepov s področja urejanja prometa, predvsem glede tehničnega urejanja cest, prometne signalizacije in drugih vprašanj, ki se nanašajo na urejanje, projektiranje in gradnjo cest. Komisija nudi svoja strokovna stališča županu, pristojnemu organu in drugim telesom pred sprejemom ustreznih odločitev. Administrativne naloge za komisijo opravlja Urad za komunalo, promet in prostor MOM.


vodoravna delilna črta