Projekt URI SOČA »Co-Pro-Integration«
vodoravna delilna črta
V mednarodnem projektu Co-Pro-Integration so posebno pozornost namenili mladim, ki so iz različnih razlogov opustili šolanje in pripravili program usposabljanja za njihovo uspešno integracijo ter socialni in poklicni razvoj. V projektu sodeluje 10 partnerjev, 6 iz Turčije ter po eden iz Slovenije, Nemčije, Belgije in Francije. Koordinator projekta je Istanbul Pendik Education Authority iz Turčije.
 
Za predčasno opuščanje izobraževanja in usposabljanje med mladimi obstaja več razlogov, ki so pogosto zelo individualni: težave pri učenju, socialne težave ali pomanjkanje motivacije, usmerjanja in podpore. »Osipništvo« je resna težava, tako za posameznike kot  družbo kot celoto. V projektu so projektni partnerji razvili nove  izobraževalne in pedagoške  pristope ter kreirali podporni model za integracijo mladih v delovno okolje.  Partnerji so pripravili program reintegracije ciljne skupine z  uporabo novih tehnologij in upoštevanjem kulturnih, izobraževalnih in socialnih okoliščin projektnih partnerjev. V projektu so razvili: vodič evropskih dobrih praks na področju mentorstva in tutorstva, priročnik za mentorje in tutorje, ki želijo vpeljati programe mentorstva za uspešen socialni in poklicni razvoj mladih ter elektronsko bazo podatkov o izobraževanju, usposabljanju in strategijah zaposlovanja v EU za snovalce politike poklicnega usposabljanja. Razvili so model »Druga možnost« - Moduli novega evropskega izobraževalnega pristopa ter izvedli pilotno usposabljanje za petdeset mladih v evropskem operativnem in multidisciplinarnem programu za spodbujanje vključitve mladih delavcev na trg dela.
 
Od 27.2. do 1.3.2013 je v URI SOČA, v prostorih Centra za poklicno rehabilitacijo v Mariboru, potekalo usposabljanje za 13 mladih invalidov po Modelu »Druga možnost«. Udeleženci so se usposabljali na treh področjih: komunikacije in pogajalskih spretnostih, internetnih tehnologij in podjetništva.
 
Projekt traja 18 mesecev, pričel se je oktobra 2011 in bo trajal do marca 2013.
 
Koordinatorica projekta: mag. Zdenka Wltavsky, Univerziteni Rehabilitacijski inštitut – Soča.


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek Članek - CoProIntegration
vodoravna delilna črta