Odgovor MOM na članek "Mi smo Maribor"
vodoravna delilna črta


Mi smo Maribor (2)
 
Nekdanji mariborski župan Boris Sovič je v rubriki Pogledi v časopisu Večer predstavil svoje razmišljanje o trenutnem političnem dogajanju v Mariboru in razvoju mesta v zadnjih letih. Na njegove poglede bi želeli podati odziv Mestne občine Maribor (v nadaljevanju: MOM), saj je z nekaterimi navedbami pustil vtis, da je bilo v obdobju 2006-2012 izpeljanih precej manj projektov kot pa v času njegovega mandata. Z zaključenimi družbeno pomembnimi projekti, kot so lutkovno gledališče, zavetišče za živali, pohorska vzpenjača, Dom pod gorco in mnogi drugi, je MOM v zadnjih letih pokazala razvojno vizijo in prizadevanje za boljšo kakovost življenja v mestu.
 
Za razvoj mesta Maribor, drugega največjega mesta v Sloveniji, je zelo pomembna skrbna in strokovna priprava projektov, ki dajejo mestu še bolj prepoznavno in moderno podobo ter predvsem nove razvojne priložnosti. Pridobivanje evropskih sredstev je bila ena izmed prioritetnih nalog MOM v mandatih 2006-2012. V ta namen je bila z Odlokom o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave MOM (2007) ustanovljena tudi Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna (v nadaljevanju: projektna pisarna). Njena primarna zadolžitev je usklajevanje in vodenje aktivnosti mestne uprave v procesih povezovanja in vključevanja MOM v projekte Evropske unije.
 
Eden  izmed glavnih namenov te službe je pridobivanje evropskih sredstev iz različnih skladov, ki so na voljo tako v Sloveniji kot v tujini za izvajanje investicij in t.i. programskih projektov z »mehkimi« vsebinami. Zaradi specifičnosti vsebin določenih projektov, se le-ti v določenem obsegu pripravljajo in izvajajo tudi v okviru drugih uradov in služb. V skladu s finančno perspektivo 2007-2013 so se pripravili in prijavili različni projekti, ki so ustrezali področjem, ki jih je v svojih strateških dokumentih kot pomembna opredelila Evropska unija in Republika Slovenija. Mesto Maribor je do danes pridobilo projekte, v skupni vrednosti dobrih 161 milijonov evrov, od tega je delež evropskih sredstev 106 milijonov evrov. V letih 2010 in 2011 smo iz naslova Javnega poziva za predložitev iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2010-2012, v celoti (99,97%) izkoristili kvoto, ki je bila namenjena MOM. Proces črpanja sredstev za te projekte, ki se je uspešno izvajal v letih 2011 in 2012, je še vedno v teku. Od pridobljenih sofinanciranih projektov MOM jih je trenutno v fazi izvajanja 29.
 
Najpomembnejši »mehki« evropski projekti, ki jih je pridobila MOM, so City Network Graz – Maribor za spodbujanje dolgoročnega sodelovanja med mestoma; v okviru spodbujanja malega podjetništva v mestu in okolici se je od julija 2011 izvajal projekt e-Podjetnik; City Volunteers je namenjen promociji in popularizaciji prostovoljstva; okoljski projekt PMinter in projekt s področja javnega zdravstva LQ-CELIAC za izboljšanje kvalitete življenja bolnikov s celiakijo. Mesto Maribor namenja veliko pozornosti tudi področju trajnostne mobilnosti v prometu, kjer si prizadevamo doseči čim bolj optimalno usklajenost prometnih politik in trajnostno načrtovanje celotnega sistema prometa v Mariboru. Tovrstno zavezo potrjujeta pridobljena evropska projekta TRAMOB in ATTAC ter uspešno zaključeni projekt Pimms Transfer.
 
Med dosežke MOM zadnjih let štejejo tudi nekatere pomembne investicije, zgrajene s pomočjo evropskih sredstev: Lutkovno gledališče Maribor, prenova pohorske vzpenjače in izvedba II. faze prenove osrednjega športno - prireditvenega stadiona Ljudski vrt. Med že izvedenimi  investicijami bi omenili obnovo kulturnega spomenika Vetrinjski dvorec in obnovo Karantene v nekdanji kaznilnici ter prenovo v KC Pekarna-upravna stavba. Med projekti v izvajanju pa izgradnjo zunanjega avditorija ter obnovo Minoritske cerkve. Za MOM je zelo pomemben tudi projekt Invalidi in slepi, kjer se spopadamo s številnimi pomembnimi »mehkimi« in investicijskimi ukrepi s področja izboljšanja kakovosti življenja invalidov v mestu.


vodoravna delilna črta