Obvestilo o podaljšanju roka za volitve predstavnikov nevladnih organizacij v Razvojni svet Podravske regije
vodoravna delilna črta

 
Komisija za vodenje postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij v Razvojni svet Podravske regije je danes, dne 03. 01. 2013, obravnavala dospelo pritožbo Združenja slovenski forum socialnega podjetništva.
 
Komisija je obravnavani pritožbi delno ugodila in sprejela naslednje sklepe:
1. Kandidatura Združenja slovenski forum socialnega podjetništva je sprejeta.
2. Volitve se podaljšajo za osem dni od objave odločitve te komisije na spletni strani www.nevladna.org.
3. Že prispele glasovnice se štejejo za veljavne, v kolikor pa želi organizacija glede na povečano število kandidatov spremeniti glasovnico, lahko le-ta ponovno glasuje. V tem primeru se bo štela za veljavno zadnja pravočasno dospela glasovnica.
 
V območju Upravnih enot Maribor, Slovenska Bistrica in Ruše se posledično spremeni število kandidatov. Podane popolne kandidature za kandidate so:
1. Begant A. Elena
2. Fajs Bojan
3. Golčar Bojan
4. Gotlih Dr. Karl
5. Kociper Franc
6. Legvart Jure
7. Lužar Šajt Dušanka
8. Zemljič Tamara
 
Za glasovanje se uporablja obrazec »GLASOVNICA«.
Rok za prejem glasovnice je petek, 11. 01. 2013. Najkasneje na ta dan mora glasovnica prispeti na naslov Zavoda PIP Maribor. Glasovnice morajo biti poslane s priporočeno pošiljko na naslov:
 
Zavod PIP Maribor
Gosposvetska cesta 83
2000 Maribor
 
Vse organizacije pozivamo, da natančno preberejo in upoštevajo navodila za oddajo glasovnic:
Ovojnica mora biti označena z napisom »Ne odpiraj! – Glasovanje za predstavnika NVO  v Razvojni svet Podravske regije«.
 
Predstavitve kandidatov:
 

Tamara Zemljič.JPG


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Glasovnica
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Zapisnik komisije - 3.1.2013
vodoravna delilna črta