OBVESTILO: Prestavljen termin 10. izredne seje Mestnega sveta MOM


Obveščamo vas, da je v skladu s 30. členom in zadnjim odstavkom 31. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Maribor (MUV št. 12/2011) prestavljena 10. izredna seja Mestnega sveta Mestne občine Maribor.
 
Dne 30.10.2012 sta se s predlaganim gradivom seznanila Odbor za komunalne in gospodarske javne službe in Odbor za finance. Oba odbora sta sprejela sklep, da gradivo ni primerno in sprejemljivo za obravnavo na  izredni seji. Tudi Nadzorni odbor je na predloženo gradivo podal enako stališče, in sicer da le-to ni primerno za obravnavo na omenjeni seji, ob tem pa pozval občane in sredstva javnega obveščanja, da pokažejo več strpnosti za uvedbo avtomatiziranega nadzora prometa.
 
Predlagatelji za sklic izredne seje so prav tako podali pobudo, da le-ta ne bi potekala v tednu, ko so prazniki in so predlagali termin po 5.11.2012.
 
Župan Mestne občine Maribor Franc Kangler je zato pozval predlagatelje gradiva, da do srede, 7.11.2012, ustrezno dopolnijo gradivo in preoblikujejo predlagane sklepe, tako da bodo le-ti zakoniti in v skladu z vsemi akti Mestne občine Maribor.
 
10. izredna seja Mestnega sveta MOM bo predvidoma v ponedeljek, 12. novembra 2012, ob 17. uri v prostorih Mestne občine Maribor.

V prilogi je dopis župana z razlogi za prestavitev seje in stališča delovnih teles, ki so se opredelila do gradiva.

 


Priloge
 Dopis župana
 Stališča za 10. izredno sejo MS