Odprtje rekonstruirane regionalne ceste pod Malečnikom
vodoravna delilna črta


V Malečniku je potekala slovesnost ob odprtju rekonstruirane regionalne ceste pod Malečnikom, katero so uradno predali namenu minister za infrastrukturo in prostor Republike Slovenije Zvone Černač, direktor Direkcije RS za ceste mag. Gregor Ficko in župan Mestne občine Maribor Franc Kangler. Cesta je bila, kot edina državna cesta,  zaprta kar četrt stoletja, saj se je s sten Meljskega hriba krušilo kamenje. Z njeno rekonstrukcijo Maribor danes dobiva najkrajšo moderno povezavo vzhodnega dela mesta s centrom, ki bo razbremenila obstoječe mostove preko Drave, zmanjšali pa se bodo tudi škodljivi vplivi na okolje. Investicijo, vredno štiri in pol milijone evrov,  je izpeljala Direkcija Republike Slovenije za ceste v sodelovanju z Mestno občino Maribor, projekt rekonstrukcije ceste pa je  bil sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
 
Danes smo priča novemu vozišču v dolžini 780 metrov, hodnikom za pešce in kolesarskim stezam ter galeriji v dolžini 211 metrov. Ob tem so bili zgrajeni tudi oporne in podporne konstrukcije v skupni dolžini 342 metrov in mini krožišče ter urejen potok iz Zokovegrabe v dolžini 651 metrov. Sestavni del investicije so tudi ureditev komunalnih vodov, odvodnjavanja, javne razsvetljave, ter prometne opreme in signalizacije. Ob tem pa je bil ravno tu zgrajen prvi podhod za plazilce. Mestna občina Maribor je z rekonstrukcijo te ceste pridobila sodobno vzhodno vpadnico v mesto.
 
Posebnost vzhodne mestne vpadnice je galerija, ki se razprostira na 211 metrih dolžine, 14,5 metra širine in 9,3 metre višine. Pri konstruiranju modernizirane ceste so se upoštevali tako praktični, okoljski in tudi živalovarstveni vidiki obnove. V projektu je sodelovalo veliko priznanih strokovnjakov, ki so prebivalcem tega dela mesta omogočili še kvalitetnejše bivanje v njihovem okolju.
 
Poseg je bil izveden na območju, ki je z vidika varstva in ohranjanja narave varovano, saj je to območje zajeto v Naturi 2000, Meljski hrib pa je razglašen za naravni rezervat, naravno vrednost državnega pomena. Na Meljskem hribu se namreč zbira devet različnih ujed in na njem gnezdi 61 vrst ptic, med katerimi jih je kar 13 vrst uvrščenih v rdeči seznam ogroženih vrst ptic Slovenije. Del investicije je posegal v zavarovano območje krajinskega parka Drava ter na območje naravne vrednote reka Drava-stara struga, ki je opredeljena kot zoološka, hidrološka in ekosistemska naravna vrednota državnega pomena (ornitološka lokaliteta na podorni lapornati steni nad Dravo v Melju v Mariboru). Na tem območju živi vrsta zaščitenih živalskih vrst kot so koščični škratec, močvirski krešič, grbasti okun, plazeča zelena, vidra, vejicati netopir, veliki podkovnjak, močvirska sklednica, kapelj, bolen, kačji potočnik.
 
Več fotografij z odprtja je v fotogaleriji.


vodoravna delilna črta