OBVESTILO: Parkiranje v MOM - Širitev BELE CONE
vodoravna delilna črta


Obveščamo vas, da bo predvidoma med 15. in 20. septembrom 2012 vzpostavljena bela cona - plačljivo parkiranje na območju Mladinske ulice, med Kajuhovo ulico in Strossmayerjevo ulico. Na omenjenem območju bo okvirno 55 parkirnih mest. Cena parkiranja bo 0,80 EUR/h, parkirnino bo možno poravnati na dveh novo postavljenih parkirnih avtomatih.
 
Stanovalci s stalnim bivališčem  na omenjenem območju (cona 5) bodo na podlagi vloge lahko pridobili dovolilnico za parkiranje. Veljavnost dovolilnice bo dve leti od dneva izdaje. Cena parkiranja za dve leti parkiranja znaša 144 EUR. Poslovni subjekti s sedežem podjetja na območju cone 5 lahko na podlagi vloge pridobijo dovolilnico za službena vozila. Veljavnost dovolilnice za poslovne subjekte je eno leto, cena parkiranja pa znaša za prvo vozilo 144 EUR, za drugo vozilo 288 EUR in za vsako naslednje vozilo 432 EUR. Državni organi lahko prav tako pridobijo dovolilnico, pod pogoji omenjenimi za poslovne subjekte, z razliko, da državni organi plačajo za vsako dovolilnico za službena vozila 144 EUR.
 
Obveščamo vas tudi, da bo na območju Dominkuševe ulice razširjena cona 1, na odseku med Veluščkovo in Kopitarjevo ulico. Urejeno bo 26 plačljivih parkirnih mest (bela cona), eno invalidsko parkirno mesto, ki bo brezplačno in 4 parkirna mesta v t. i. modri coni, kjer je brezplačno parkiranje omejeno na 20 minut. Parkiranje v modri coni se ob prihodu označi s parkirno uro. Parkirnina v beli coni se bo lahko poravnala na parkirnem avtomatu, ki bo postavljen v neposredni bližini parkirnih mest. Cene parkiranja in vsi ostali pogoji za pridobitev dovolilnic so enaki, kot za že prej omenjeno cono 5.


vodoravna delilna črta