Projekt E-PODJETNIK, širimo podjetniško energijo v Podravski regiji
vodoravna delilna črta
Konzorcij partnerjev podpornih podjetniških institucij Podravja je za potrebe Mestne občine Maribor v okviru projekta E-PODJETNIK razvil podporni portal epodjetnik.org za obstoječe in potencialne podjetnike. Namen razvoja portala epodjetnik.org je na enem mestu ponuditi uporabniku celovito storitev podjetniške podpore na področju pričetka in širjenja lastnega posla. Poleg razvoja portala so v okviru projekta bile izvedene tudi številne izobraževalne in motivacijske aktivnosti. Z izvedbo projekta E-PODJETNIK želi Mestna občina Maribor in konzorcij partnerjev zvišati kompetence podjetnikov v regiji ter tako spodbuditi povezovanje in posledično razvoj novih inovacijskih ciklov v podjetjih, razvoj novih storitev in proizvodov ter usmerjenost na nove trge.
 
Portal epodjetnik.org vsebuje strokovne informacije, pomembne aktualne podatke, avtorske članke, novice, pregled podjetniškega dogajanja, napoved dogodkov, podjetniški blog, socialno omrežje s predstavitvijo ponudbe in povpraševanja podjetij ter e-učilnico, kjer potekajo različna podjetniška izobraževanja.
 
Vzporedno z razvojem portala epodjetnik.org so potekale brezplačne delavnice in izobraževanja , izvajali so se brezplačni posveti podjetnikom in podpora na daljavo ter se spodbujalo povezovanje podjetij s skupnimi interesi v mikro mreže.
 
Izvedenih je bilo več kot 9000 e-izobraževanj, ki se jih je udeležilo več kot 6000 udeležencev. V socialno omrežje epodjetnik.org se je vključilo 560 podjetnikov in potencialnih podjetnikov. Poleg tega so partnerji projekta izvedli več kot 70 klasičnih izobraževanj in delavnic, ki se jih je skupaj udeležilo več kot 570 udeležencev.
 
Projekt E-PODJETNIK je izvedel konzorcij partnerjev: Mariborska razvojna agencija – koordinator, P3 svetovanje d.o.o., Ekonomski institut Maribor, IRP Inštitut za raziskovanje podjetništva, Štajerska gospodarska zbornica, Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor, Štajerski tehnološki park, E.Vizija d.o.o. in ZRS Bistra. Tekom izvajanja projekta je bilo vzpostavljeno sodelovanje z drugimi relevantnimi subjekti v okolju: Zavod RS za zaposlovanje, Univerza v Mariboru, ostale območne obrtno-podjetniške zbornice itd.
 
Vrednost podpornega dela projekta e-podjetnik, ki je potekal v obdobju med junijem 2011 in avgustom 2012,  znaša 242.000,00 EUR neto. Projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«, ki ga je razpisala takratna Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (sedaj Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo).
 
 


vodoravna delilna črta