Spletna baza poslovnih prostorov in zemljišč www.podravje.eu
vodoravna delilna črta

 


Mariborska razvojna agencija je za potrebe Mestne občine Maribor v okviru projekta City Network Graz – Maribor pripravila spletno bazo poslovnih prostorov in zemljišč – www.podravje.eu. Namen razvoja spletne podatkovne baze je na enem mestu zbrati podatke o ponudbi prostih poslovnih nepremičnin v Podravju in hkrati koristne informacije v zvezi z nakupom ali oddajo nepremičnin ter na tak način nuditi pomoč podjetjem pri iskanju primerne lokacije za njihovo dejavnost in privabljati investitorje v regijo.
 

 
Spletna baza je namenjena občinam, podjetniškim institucijam, podjetjem in fizičnim osebam, ki razpolagajo s prostimi poslovnimi prostori ali zemljišči ter želijo z njihovo oddajo ali prodajo povečati svoje prihodke, in podjetjem, obrtnikom, investitorjem, ki potrebujejo poslovne prostore ali zemljišče za izvajanje svojih aktivnosti.
 
Poleg nabora prostih poslovnih nepremičnin so na spletni strani www.podravje.eu zbrani podatki o regiji, nacionalni zakonodaji s področja razpolaganja z nepremičninami, administrativnih postopkov za pridobitev različnih upravnih dovoljenj, ter koristne povezave s področja poslovanja, regije, kulture, izobraževanja, življenja in zaposlitve, infrastrukture in potovanj itd.
 
Ponudbo prostorov in zemljišč  lahko potencialni uporabnik pregleda s pomočjo naprednega iskalnika po kriterijih: občina, v kateri se poslovna nepremičnina nahaja; kategorija nepremičnine (pisarna, zemljišče, proizvodna hala, trgovska cona, skladišče ali drugo); stanje nepremičnine (novogradnja, obnovljena nepremičnina, nepremičnina, ki jo je treba obnoviti, nepremičnina v gradnji, zazidljivo zemljišče ali drugo); tip ponudbe (prodaja, oddaja ali vstop v javno-zasebno partnerstvo). Navedene storitve so za ponudnike in iskalce informacij brezplačne. Z namenom podpore in pomoči ponudnikom in iskalcem je bila na Mariborski razvojni agenciji oblikovana info točka: nepremicnine@mra.si.
 
Spletna stran je pripravljena v treh jezikih: slovenskem, angleškem in nemškem. Trenutno je vpisanih 56 poslovnih nepremičnin iz desetih občin: Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Majšperk, Maribor, Markovci, Ormož, Ptuj, Ruše, Slovenska Bistrica.
 
Pripravo in vzpostavitev info – platforme (spletnega portala) za spodbujanje poslovnih stikov izvaja Mariborska razvojna agencija, v obdobju  med 16. junijem 2011 in 31. julijem 2012, v okviru projekta City Network Graz – Maribor. Vrednost priprave, vzpostavitve in ažuriranja portala znaša 19.400,00 EUR neto.
 
 
Projekt City Network Graz – Maribor
Projekt City Network Graz – Maribor je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, čezmejni program Slovenija – Avstrija 2007-2013. Izvajanje projekta City Network Graz – Maribor se je začelo v letu 2009. Celotna vrednost projekta znaša 2.144.903,71 EUR.
 
Partnerji v projektu: MOM, ki je vodilni partner, projektni partnerji so še Mesto Gradec in Regionalna razvojna agencija Gradec in Gradec z okolico. 
Namen projekta je izboljšanje dosedanjega sodelovanja mestnih uprav Gradca in Maribora, omogočiti pristop nepretrganega sodelovanja med mestoma s prenosom dobrih praks, predvsem na področju varstva okolja in zelenih površin, gospodarstva in razvoja mest ter urejanja prostora. V okviru projekta so predvidene institucionalne izmenjave ter izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v obeh mestnih upravah, s katerimi bomo izboljšali komunikacijo in sodelovanje med mestnima upravama.

 


vodoravna delilna črta