19. seja Mestnega sveta MOM

 

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 10/2011)
 
 
S K L I C U J E M
19. REDNO SEJO MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR, KI BO
 V PONEDELJEK, 02. JULIJA 2012, ob 16. uri, V  PROSTORIH MESTNE OBČINE MARIBOR, DVORANA GENERALA RUDOLFA MAISTRA
 
 
ŽUPAN
MESTNE OBČINE MARIBOR
Franc KANGLER


Priloge
 Vabilo na 19. sejo MS MOM