JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRIPRAVE NOVIH PROGRAMOV V MLADINSKEM SEKTORJU ZA EVROPSKO PRESTOLNICO MLADIH 2013
vodoravna delilna črta

Datum objave:18.6.2012
Rok:18.7.2012
Kontaktna oseba:Marja Guček in Sara Sorger

Namen razpisa je pridobiti nabor novih programov v mladinskem sektorju za Evropsko prestolnico mladih 2013 (v nadaljevanju: EPM 2013), v skladu s cilji in opredeljenimi vsebinskimi področji v Prijavi Mestne občine Maribor za pridobitev naziva EPM 2013 (v nadaljevanju: Prijava za EPM 2013).

Predmet razpisa je izbor novih programov za potrebe EPM 2013, katerih pripravo bo Mestna občina Maribor sofinancirala v letu 2012, na:

-       vsebinskih področjih, ki so bila opredeljena v Prijavi za EPM 2013 (strukturirani dialog, spodbujanje aktivne participacije mladih, večanje zaposljivosti in zaposlenosti med mladimi, neformalno izobraževanje) - (sklop A),

-       dodatnih vsebinskih področjih, ki niso bila opredeljena v Prijavi za EPM 2013 prispevajo pa k realizaciji strateških in kvantitativnih ciljev zapisanih v Prijavi za EPM 2013 - (sklop B).

 

Mestna občina Maribor bo v letu 2012 preko tega razpisa sofinancirala »pripravo« novih programov za potrebe EPM 2013, izvedbo izbranih programov pa bo sofinancirala v letu 2013 v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi.

V okviru priprave novih programov za potrebe EPM 2013 bo Mestna občina Maribor sofinancirala izvedbo aktivnosti, ki jih mora prijavitelj izvesti že v letu 2012, da bo lahko v letu 2013 takoj pričel z izvajanjem novega programa: npr. razvoj novega programa, priprava akcijskega načrta izvedbe novega programa, sklenitev lokalnih/nacionalnih/mednarodnih partnerstev, morebitna izvedba raziskave, izvedba okrogle mize, diskusije….

H končnemu poročilu bodo prijavitelji morali priložiti dokazila iz katerih bo nedvoumno razvidno katere aktivnosti so bile v okviru »priprave« novega programa izvedene (npr. kopija pripravljenega akcijskega načrta izvedbe novega programa, kopija liste prisotnosti na izvedenih okroglih mizah, diskusijah….).


Celotno besedilo razpisa z obrazci je objavljeno v priponki.


Dodatne informacije: Marja Guček 02 2201 479 (marja.gucek@maribor.si) in Sara Sorger 02 2201 - 463 (sara.sorger@maribor.si) Urad za kulturo in mladino, pisarna EPM


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Besedilo razpisa
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  sklep o izboru programov
vodoravna delilna črta