Novosti na področju parkiranja, vstopa v cono za pešce in letnih vrtov
vodoravna delilna črta

 

 

 

 

 

 

 

 

MESTNA OBČINA MARIBOR

 

 

 

URAD ZA KOMUNALO, PROMET IN PROSTOR

 

 

 

 

 

 

ZADEVA:          IZPIS SKLEPOV 18. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR

 

 

 

Mestni svet Mestne občine Maribor je na svoji 18. redni seji, 28. maja 2012, obravnaval točko CENE KOMUNALNIH PROIZVODOV IN STORITEV ZA LETO 2012 (GMS – 299)

 

 

 

 

 

 

in sprejel naslednje s k l e p e

 

 

 

 

 

 

Parkirišča (MOM)

 

 

 

51. SKLEP:

 

 

 

Pri najemu parkirišča se stanovalcem s stalnim prebivališčem, ki imajo dostop v stanovanje s javno plačljivega parkirišča, omogoči plačevanje mesečne parkirnine po polovični ceni oz. s 50 % popustom.

 

 

 

 

 

 

52. SKLEP:

 

 

 

Vozila na električni pogon, ki parkirajo na posebej označenem parkirnem mestu ob občinski cesti so oproščena plačila parkirnine. 

 

 

 

Prevoznine v coni za pešce (MOM)

 

 

 

53. SKLEP:

 

 

 

Mestni svet Mestne občine Maribor potrdi dvig cene dnevnih in letnih prevoznin za vozila, ki so upravičena do dostopa v območje za pešce izven dostavnega časa in za vozila, ki presegajo največjo dovoljeno maso 5 t. Predlog novih cen z DDV je razviden iz spodnje tabele:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

predlog mestne uprave/EUR

 

 

 

Letna prevoznina za vozila do 5t največje dovoljene mase              

 

 

 

500,00

 

 

 

Dnevna prevoznina za vozila do 5t največje dovoljene mase            

 

 

 

20,00

 

 

 

Letna prevoznina za vozila od 5t-10t največje dovoljene mase     

 

 

 

1500,00

 

 

 

Letna prevoznina za vozila od 10t-15t največje dovoljene mase   

 

 

 

2000,00

 

 

 

Letna prevoznina za vozila od 15t-20t največje dovoljene mase   

 

 

 

3000,00

 

 

 

Letna prevoznina za vozila nad 20t največje dovoljene mase   

 

 

 

4000,00

 

 

 

Dnevna prevoznina za vozila od 5t-10t največje dovoljene mase   

 

 

 

200,00

 

 

 

Dnevna prevoznina za vozila od 10t-15t največje dovoljene mase   

 

 

 

300,00

 

 

 

Dnevna prevoznina za vozila od 15t-20t največje dovoljene mase   

 

 

 

400,00

 

 

 

Dnevna prevoznina za vozila nad 20t največje dovoljene mase

 

 

 

500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Označitev gostinskih vrtov (MOM)

 

 

54. SKLEP:

 

Mestni svet Mestne občine Maribor potrdi ceno označitve gostinskega vrta v višini 61,12 EUR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek Novosti parkiranja in letnih vrtov
vodoravna delilna črta