22. seja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOM


Vabimo vas, da se udeležite 22. seje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Maribor, ki bo v

 

 

ČETRTEK, 8. decembra 2011 ob 12.00 uri.

 

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

 

 

1.    Pregled zapisnika zadnje seje,

 

2.    Pregled aktivnosti SPV  v letu 2011,

 

3.    Ocena stanja prometne varnosti na območju MO Maribor v letu 2011,

 

4.    Predlog programa dela Sveta za leto 2012,

 

5.    Razno.

 

 

Tokratna seja Sveta bo potekala v gostišču KOBLARJEV ZALIV, Na otok 20, Kamnica. Ob iztekajočem se letu, se vam želim zahvaliti za vaš prispevek k uspešnemu delu Sveta in vaše sodelovanje na vzgojno preventivnem področju. V prijetnem vzdušju se bomo pogovorili o opravljenem delu, novih nalogah in se poslovili od iztekajočega se leta.

 

Vljudno vabljeni!


Priloge
 22. seja SPVCP