Podpis konvencije županov - zavezano lokalni trajnostni energiji
vodoravna delilna črta


Mag. Tomaž Kancler, podžupan Mestne občine Maribor, se je včeraj, 29. novembra 2011, v Bruslju udeležil svečanega podpisa Konvencije županov evropskih mest, ki je potekala v prostorih Evropskega parlamenta. Ob podpisovanju so bili prisotni predsednik Evropskega parlamenta gospod Jerzy Buzek, predsednica Komiteja regij gospa Mercedes Bresso in Evropski komisar za regionalno politiko gospod Johannes Hahn.

Maribor se je tako pridružil več kot 3000 evropskim mestom, ki bodo sledile obvezam iz konvencije po zmanjšanju emisij CO2 za 20% do leta 2020.


Župan Mestne občine Maribor Franc Kangler je že 21. aprila 2011 podpisal pristopno izjavo Mestne občine Maribor h Konvenciji županov. Konvencija županov je dogovor sodelujočih mest, s katerim se mesta zavezujejo, da bodo z izboljšanjem energetske učinkovitosti ter s proizvodnjo in rabo čistejše energije presegla cilje energetske politike Evropske unije pri zmanjševanju emisij CO2. Mesta se hkrati zavezujejo, da bodo za izvajanje nalog namenile zadostne človeške vire, da bodo civilno družbo na svojih geografskih območjih spodbujala k sodelovanju pri izvajanju akcijskega načrta, vključno z organiziranjem lokalnih energetskih dni, in se bodo medsebojno povezovala z drugimi mesti.

 

Članstvo v Konvenciji županov pomeni jasno izraženo zavezo za zmanjševanje izpusta toplogrednih plinov, omogoča pa tudi celo vrsto možnosti za izmenjavo izkušenj na področju URE ter uvajanja OVE.

Celotni projekt - priprave, informacije in podporo pri podpisu Konvencije županov za Mestno občino Maribor vodi in ureja Energetska agencija za Podravje. Več informacij na spletni strani ENERGAP - http://www.energap.si/?viewPage=160.

Več fotografij si lahko ogledate v fotogaleriji.

 


vodoravna delilna črta