12. redna seja Mestnega sveta MOM


Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 10/2011)

 

 

S K L I C U J E M

 

12. REDNO SEJO MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR, KI BO V

 

ČETRTEK, 1. DECEMBRA 2011, OB 16. URI  V  PROSTORIH MESTNE OBČINE MARIBOR, DVORANA GENERALA RUDOLFA MAISTRA

 

 

ŽUPAN

 

MESTNE OBČINE MARIBOR

 

Franc KANGLER, l.r.

 

 

 

 

 


Priloge
 Vabilo na 12. sejo Mestnega sveta MOM