Postavitev informacijskih točk na Trgu Leona Štuklja
vodoravna delilna črtaMestna občina Maribor je na Trgu Leona Štuklja postavila informacijski točki s ciljem, da bi občanom in turistom omogočila dostop do informacij in ponudbe mesta. Gre za pilotni projekt, informacijski točki pa za komunikacijo z uporabniki uporabljata na dotik občutljiv zaslon.

 

Interaktivni informacijski točki bosta občanom in turistom ponujali aktualne vsebine, kot na primer:

-       podatki o prireditvah,

-       spremljanje utripa mesta preko spletnih kamer,

-       podatki o kakovosti zraka,

-       podatki o vremenu,

-       foto galerije dogodkov,

-       znamenitosti mesta,

-       spremljanje pomembnih dogodkov v živo,

-       zemljevid mesta.

 

 

V prihodnosti nameravamo občanom in turistom ponuditi še podatke o voznih redih avtobusov in vlakov, informacije o nastanitvah, informacije o gostinski ponudbi, možnost pošiljanja e-razglednic itd.

Prav tako želimo v sodelovanju s Svetom invalidov v prihodnosti na informacijskih točkah ponuditi tudi vse pomembne informacije, ki jih invalidi potrebujejo, da bi se v mestu počutili in znašli kar najbolje. V pripravi je interaktivni zemljevid, ki bo prikazoval invalidom dostopno infrastrukturo, vključno s turističnimi točkami, prehodnimi potmi, parkirnimi mesti itd.

Vrednost investicije je bila 21.716 EUR. Informacijska točka na severnem delu Trga Leona Štuklja je postavljena in financirana iz evropskih sredstev v okviru projekta PMinter (Medregijski vpliv ukrepov za varstvo zunanjega zraka pred onesnaževanjem z delci iz cestnega prometa in malih kurišč v slovensko-avstrijskem obmejnem prostoru). V okviru projekta smo tako pridobili 8.262 EUR sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in 972 EUR sredstev Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Cilj čezmejnega projekta je poiskati rešitve za izboljšanje kakovosti zraka s poudarkom na delcih (PM10) v Mariboru, severovzhodni Sloveniji, Celovcu, avstrijski Koroški in Štajerski.

Na zgornjem delu monitorja se poleg vremenskih podatkov neprenehoma izpisujejo tudi urni podatki o kakovosti zraka, in sicer za dve najbolj aktualni onesnaževali - delce PM10 in ozon (O3). Meritve so podane iz merilnega mesta v bližini (Maribor Center – ob Titovi cesti). Za lažje razumevanje so vrednosti predstavljene na skali od zelene (nizka stopnja onesnaženosti) do rdeče (visoka stopnja onesnaženosti). Namen omenjenih podatkov je informirati širšo javnost o trenutni kakovosti zraka, ki ga dihamo.

V rubriki Okoljske informacije bodo zainteresirani lahko našli več podatkov o kakovosti zraka ter sčasoma tudi druge pomembne informacije s področja okolja in narave, objavljali pa bomo tudi napotke za občane.

V prihodnje pričakujemo, da bomo pridobili EU sredstva, s katerimi bomo razširili mrežo informacijskih točk po Mariboru in tudi v drugih partnerskih mestih.

Več fotografij si lahko ogledate v fotogaleriji.


vodoravna delilna črta