Seznam evidenc, s katerimi upravlja Mestna občina Maribor
vodoravna delilna črta

 • evidenca oseb (starš in otrok), ki jim Mestna občina Maribor plača enkratno pomoč ob rojstvu otroka,
 • evidenca oseb, ki jim Mestna občina Maribor plačuje obvezno zdravstveno zavarovanje,
 • evidenca posnetkov videonadzornega sistema nad javnimi prometnimi površinami v Mestni občini Maribor,
 • evidenca o odločbah o prekrških medobčinskega inšpektorata,
 • evidenca o plačilnih nalogih medobčinskega inšpektorata,
 • evidenca rabe javnih površin,
 • evidenca cestnih zapor,
 • evidenca oglaševalnih objektov,
 • evidenca infrastrukturnih objektov,
 • evidenca zadev s področja znižanega plačila vrtca,
 • evidenca podeljenih štipendij,
 • evidenca osnovnih šol in vrtcev,
 • evidenca izdanih dovoljenj za oddajo grba in zastave Mestne občine Maribor,
 • evidenca gradiv za seje mestnega sveta,
 • evidenca komunalnih prispevkov,
 • evidence iz področja medobčinskega redarstva,
 • evidence iz področja urejanja prostora,
 • evidenca kategoriziranih občinskih cest,
 • centralna baza postopkov o prekrških prekrškovnega organa medobčinskega redarstva,
 • evidenca pripadnikov civilne zaščite in drugih sil za reševanje, zaščito in pomoč,
 • evidenca razpisov, naročil in objav,
 • register upravnikov večstanovanjskih stavb.


vodoravna delilna črta