Avtobusni mestni promet - MARPOM
vodoravna delilna črtaPrvega avgusta prevzema javni gospodarski zavod MARPROM v upravljanje javni mestni potniški promet v Mariboru. Avtobusi bodo vozili po ustaljenih voznih redih, sicer pa bodo vozni redi potnikom dostopni na vseh avtobusnih postajališčih in na spletni strani www.marprom.si. V primeru dodatnih vprašanj, je potnikom na voljo tudi brezplačna telefonska številka 080 11 16, kjer jim bodo operaterji z veseljem odgovorili na vsako vprašanje, povezano z organizacijo javnega potniškega prometa v Mariboru.

 

 

Sistem plačevanja prevoza ostaja nespremenjen, to pomeni, da bodo potniki veljavne vozovnice uporabljali, dokler ne bodo porabili števila voženj, naloženih na elektronski vozovnici, oziroma najkasneje do konca letošnjega koledarskega leta. Ko bo vozovnica prazna, jo bodo potniki lahko brezplačno zamenjali na vseh prodajnih mestih, ki imajo aparate za polnjenje, seveda ob predložitvi stare (prazne) vozovnice. Za potnike je pomembna menjava personaliziranih vozovnic. Te je od 26.7.2011 možno zamenjati za nove na prodajnem mestu MARPROMA, na glavni avtobusni postaji, na Mlinski ulici 1, v prostorih čakalnice. Dosedanji uporabniki personaliziranih vozovnic, ki so starejši od 80 let in prejemniki varstvenega dodatka, starejši od 70 let, bodo nove personalizirane vozovnice prejeli po pošti na dom.

 

 

MARPROM od podjetja Veolia prevzema tudi vozni park. Vsi avtobusi so opravili tehnične preglede, pregledal pa jih je tudi pooblaščeni sodni izvedenec kot pooblaščenec Mestne občine Maribor. MARPROM tako prevzema 38 tehnično brezhibnih vozil in tri odpisana vozila, vsa v lasti Mestne občine Maribor. Za vzdrževanje in parkiranje je javni gospodarski zavod MARPROM najel prostore na Tržaški cesti 37 v Mariboru, kjer so zagotovljeni vsi pogoji za strokovno in varno upravljanje z voznim parkom.

 

 

Javni gospodarski zavod MARPROM je prevzel tudi zaposlene Veolie, katerih delo je bilo vezano na mestni potniški promet. Pogodba o prevzemu zaposlenih je bila z Veolio podpisana 1.7.2011. Od 1.8.2011 bo tako na podjetju MARPROM zaposlenih 121 oseb, od tega 112 voznikov avtobusov in 9 oseb, ki so opravljale spremljajoča dela, vezana na mestni potniški promet.

 

 

Javni gospodarski zavod MARPROM si bo prizadeval, da bo javni mestni potniški promet varen, prijazen in udoben in da bodo tako potniki kot zaposleni zadovoljni z njihovimi storitvami.


vodoravna delilna črta