Zunanja ISO presoja dela v Mestni upravi MOM
vodoravna delilna črta


V tem tednu (22. in 23. junija 2011) je v Mestni upravi Mestne občine Maribor (v nadaljevanju: MOM) potekala ponovitvena presoja sistema kakovosti po Standardu ISO 9001:2008. Mestna uprava MOM ima certificiran sistem kakovosti, da je izvajanje upravnih postopkov za občane skladno z zahtevami Standarda ISO 9001:2008.

 

 »Uslužbenci na MOM so na vsa vprašanja s strani zunanjih presojevalcev odgovarjali strokovno in popolno, ne glede na to, da jim vprašanja niso bila v naprej poznana. Zunanji presojevalci so podali mnenje, da so zaposleni na MOM pri svojem delu izredno učinkoviti in da delujejo v skladu z zakoni in predpisi. Kot župan sem zelo ponosen na zaposlene, ki so s svojim delom ponovno dokazali, da dosegajo vedno boljše rezultate, kar je tudi plod kontinuiranega izobraževanja in usposabljanja. To pozitivno mnenje strokovnih neodvisnih presojevalcev je dokaz, da smo na pravi poti, kar je naše vodilo za delo vnaprej,« je ob prejetju pozitivnega mnenja presojevalcev našega sistema kakovosti po ISO 9001:2008 povedal župan Franc Kangler.

 


vodoravna delilna črta