Odziv Mestne občine Maribor na revizijsko poročilo Računskega sodišča
vodoravna delilna črta


Na Mestni občini Maribor smo danes, v četrtek, 23. junija 2011, prejeli revizijsko poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije, v katerem je sodišče podalo negativno mnenje glede na pravilnost dela poslovanja Mestne občine Maribor v letih 2008 in 2009. Presenečeni smo, da je Računsko sodišče podalo takšno poročilo oz. mnenje, saj smo prejeli informacijo, da člani senata pri podaji stališča naj ne bi bili soglasni. Še bolj smo presenečeni, da senat ni upošteval nobenega ugovora na posamezna revizijska razkritja, ki smo jih podali k predlogu revizijskega poročila (v prilogi). Mnenje Računskega sodišča se nam zdi sporno, saj so pri nekaterih projektih sodelovali ugledni pravni strokovnjaki mariborske Univerze in tudi drugih, vendar mnenj le-teh niso niti delno, kaj šele v celoti, upoštevali.

 

Poudarjamo, da smo bili revizorjem Računskega sodišča, ki so izvajali pregled poslovanja na Mestni občini Maribor, ves čas na voljo za pojasnila posameznih postopkov ter dokumentacije. Ves čas smo aktivno sodelovali, tudi na razčiščevalnem sestanku, ki je trajal ves delovnik. Na sestanku smo zadeve še dodatno pojasnili ter s strani revizorjev dobili občutek, da so bila naša pojasnila sprejeta, zato smo nad končnim poročilom še toliko bolj zgroženi.

 


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Ugovor Mestne občine Maribor - 30.3.2011
vodoravna delilna črta