Vabilo na 8. sejo Mestnega sveta MOM


Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 10/2011)

 

 

S K L I C U J E M

 

8. REDNO SEJO MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR, KI BO V

 

PONEDELJEK,  27. JUNIJA 2011, OB 15. URI V  PROSTORIH MESTNE OBČINE MARIBOR, DVORANA GENERALA RUDOLFA MAISTRA

 

 

 

ŽUPAN MESTNE OBČINE MARIBOR

Franc KANGLER


Priloge
 Vabilo na 8. sejo Mestnega sveta MOM