od 2011 do 2012
vodoravna delilna črta

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o spremembi sklepa o imenovanju skrbnika registra tveganj
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Strokovne komisije na področju kulture v mestni občini Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju delovne skupine za pripravo strokovnih podlag za združitev javnih podjetij v MOM
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Komisija za izvedbo pripravljalnih dejanj in postopkov prodaje kapitalskih naložb MOM
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju Komisije za akcije pri Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju delovne skupine za sodelovanje pri zasnovi taktilnih kart za slepe in slabovidne osebe v mestu Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju komisije za ocenitev škode na kmetijski proizvodnji zaradi naravnih nesreč na območju MOM
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o razrešitvi Delovno operativne skupine za projekt "Maribor otrokom prijazno Unicefovo mesto" v sedanji sestavi in imenovanju Delovno operativne skupine v novi sestavi
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o razrešitvi Svetovalnega odbora za projekt "Maribor otrokom prijazno Unicefovo mesto" v sedanji sestavi in imenovanju Svetovalnega odbora v novi sestavi
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju strokovne komisije po 57.a členu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v MOM
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o spremembi sklepa o enovanju strokovne komisije po 57.a členu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v MOM
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju koordinatorja med MOM in javnim zavodom Maribor 2012 - EPK
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Komisija za vodenje postopka javno-zasebnega partnerstva pri projektih za izvedbo Univerzijade 2013
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o spremembi sklepa o imenovanju komisije za vodenje postopka javno-zasebnega partnerstva pri projektih za izvedbo Univerzijade 2013
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Strokovna komisija za pregled in oceno investicijske dokumentacije
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Projektna skupina za projekt LQ - CELIAC - izboljšanje kvalitete življenja bolnikov s celiakijo na obmejnem področju Slovenije in Madžarske
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Komisija za izvajanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju MOM
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Projektna skupina za izvedbo projekta: Leadership for Energy Action and Planning - LEAP (Vodenje načrtovanja in izvajanja aktivnosti na področju trajnostne energije
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju delovne skupine za pripravo organizacijske oblike ter temeljnih programskih izhodišč za MAKS
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Projektna skupina za izvajanje projekta CITY VOLUNTEERS, delno sofinanciranega s strani Evropske unije, Evropski sklad za regionalni razvoj, Operativni program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007-2013
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju projektne skupine za strokovno sodelovanje pri izvedbi projekta "Ureditev Rotovškega trga in prenova Mariborske knjižnice"
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju članov komisije za izbiro izvajalca gradbeno-obrtniških del za projekt MAKS - UGM
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Pripravljalni odbor Evropske prestolnice mladih 2013
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju gradbenega odbora za ureditev Slomškovega trga
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Organizacijski odbor za izvedbo aktivnosti ob prihodu Njegove svetosti Dalai Lame in Nobelovih nagrajencev
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju projektne skupine za projekt "Maribor City Card"
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju komisije za ocenitev ponudb, podanih na razpis družbe Snaga d.o.o. z naslovom "Obdelava odpadkov pred odstranjevanjem Maribor"
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju gradbenega odbora za izvedbo projekta ustanovitve stavbne pravice za gradnjo podzemne garaže in treh med seboj povezanih objektov za šport in turizem v skladu z Odlokom o ureditvenem načrtu športno-rekreacijskega območja Ljudski vrt
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju strokovne komisije za pregled in potrditev projektne dokumentacije pri izvedbi projekta MAKS
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju operativne delovne skupine za izvajanje ureditve nabrežja reke Drave
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju strateške delovne skupine za strokovno sodelovanje pri izvajanju ureditve nabrežja reke Drave
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o spremembi sklepa o imenovanju strateške delovne skupine za strokovno sodelovanje pri izvajanju ureditve nabrežja reke Drave
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Sklep o imenovanju strateške delovne skupine za strokovno sodelovanje pri preveritvi ustreznosti umestitve garažne hiše na Slomškovem trgu in na Glavnem trgu v Mariboru
vodoravna delilna črta