Vabilo na 2. izredno sejo Mestnega sveta MOM
vodoravna delilna črta


Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98,  5/2000, 10/2002, 6/2004, 13/2004, 26/2005)

 

S K L I C U J E M

 

2. IZREDNO SEJO MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR, KI BO V

 

PONEDELJEK,  20. decembra 2010, ob 12. uri, V  PROSTORIH MESTNE OBČINE MARIBOR, DVORANA GENERALA RUDOLFA MAISTRA

 

 

 

z naslednjim predlaganim dnevnim redom:  

 

 

 1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

   

 2. Obravnava in sprejem dnevnega reda

   

 3. Seznanitev Mestnega sveta s sklepom št. 7 GMS - 886 z dne 23. julij 2010 o sklenitvi Najemne pogodbe za najem Centra uprizoritvenih umetnosti Maribor, vsebinsko dopolnitvijo in predstavitvijo IP ter spremembo delovnega imena centra v MAKS – Mariborsko kulturno središče

   

 4. Predinvesticijska zasnova (PIZ) in Investicijski program (IP) za ureditev Trga Leona Štuklja (GMS – 026 in GMS -  015, IP) dodatne obrazložitve

   

§         Zahteva za sklic izredne seje mestnega sveta

 

§         Poziv k dopolnitvi zahteve za sklic izredne seje

 

 

 

 

ŽUPAN MESTNE OBČINE MARIBOR

Franc KANGLER

 


vodoravna delilna črta