Imenovanje podžupanov Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta


Župan Mestne občine Maribor Franc Kangler je s 3. novembrom 2010 imenoval dva podžupana Mestne občine Maribor, in sicer Milana Mikla in Janeza Ujčiča. Milana Mikla je imenoval za podžupana za področje družbenih dejavnosti (šolstvo in šport), za izvedbo projekta Zimske univerzijade 2013 ter za izvedbo projektov s področja dela Varnostnega sosveta in Sveta invalidov. Funkcijo podžupana bo opravljal nepoklicno. Janeza Ujčiča je imenoval za podžupana za področje dela, družine in socialnega varstva, MČ in KS ter za področje financ. Funkcijo podžupana bo opravljal nepoklicno.

Z današnjim dnem, 8. novembrom 2010, je za podžupana Mestne občine Maribor imenoval mag. Tomaža Kanclerja, in sicer za področje urejanja okolja in prostorskega načrtovanja ter za področje gospodarstva. Funkcijo podžupana bo opravljal nepoklicno.

 

 

 


vodoravna delilna črta