Obnova spomenika NOB
vodoravna delilna črta


Mestna občina Maribor je s projektom obnove spomenika NOB uspešno kandidirala na Javni razpis za izbor kulturnih projektov iz programa sanacije najbolj ogroženih in najkvalitetnejših objektov kulturne dediščine, ki jih bo v letu 2010 in 2011 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za izvajanje Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi. Z odločbo Ministrstvo za kulturo je pridobila sofinancerska sredstva v višini največ 100.000 EUR. Celoten projekt, vreden 214.411 EUR, bo izveden v letu 2010.

 

Na spomeniku NOB se bodo v okviru projekta obnovili in ojačali stiki plošč in jeklene konstrukcije, varile se bodo razpoke, izvedena bo dilatacija med ploščami na spodnjem obroču, izvedeno pa bo tudi patiniranje z osvetljevanjem in zaščito z mikrokristaličnimi voski.

 

Dela na spomeniku se bodo pričela predvidoma v četrtek, 23. septembra 2010, ko bo izvajalec del, podjetje Livartis d.o.o., zavaroval gradbišče. Svetovalni inženiring in strokovni nadzor bo vršilo podjetje Proplus d.o.o., nadzor za spomeniško varstvo Zavod za varstvo kulturne dediščine OE Maribor, Urad za kulturo Mestne občine Maribor pa bo skrbel za koordinacijo ter izvedbo vseh pogodbenih obveznosti.

 

Projekt bo predvidoma zaključen v dveh mesecih od pričetka del.

 


vodoravna delilna črta