Sklep o napovedi stavke RSJS


Republiški odbor Sindikata državnih organov Slovenije je sprejel sklep o začetku stavke 27. septembra 2010. S to odločitvijo se Sindikat državnih organov Slovenije vključuje v organizacijo in izvedbo stavke 21 sindikatov javnega sektorja v pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov javnega sektorja za izpolnitev stavkovnih zahtev (v prilogi).


Priloge
 Letak
 Plakat
 Sklep o napovedi stavke RSJS
 Usmeritve za izvedbo stavke