Gradiva mestnega sveta od (901-1000)
vodoravna delilna črta

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 901  - Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Andragoški zavod Maribor - Ljudska univerza
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 902  - Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  GMS - 903  - Predlog za podajo mnenja k imenovanju direktorice javnega zavoda Varstveno delovni center Polž Maribor
vodoravna delilna črta