Odprtje krožnega križišča v Mlinski ulici
vodoravna delilna črta


V četrtek, 26. avgusta 2010, je župan Mestne občine Maribor Franc Kangler predal namenu krožišče v Mlinski ulici. Projekt izgradnje štirikrakega krožnega križišča na Mlinski ulici/Ulici Kneza Koclja je poleg gradnje krožnega križišča obsegal tudi gradnjo dodatnega uvoza na bencinski servis iz samega krožišča zaradi predvidene gradnje novega bencinskega servisa.

 

Obstoječ uvoz na bencinski servis se je po izgradnji krožišča ukinil, prav tako je bilo potrebno rekonstruirati vhod na parkirišče na Mlinski ulici ter ga prestaviti na novo lokacijo. S Pogodbo o sofinanciranju ureditve prometne infrastrukture med Mestno občino Maribor in družbo Petrol d.d., sklenjene dne 11.06.2008, sta se pogodbenika obvezala k sofinanciranju izgradnje krožnega križišča. S Pogodbo se je Petrol obvezal nositi stroške gradnje infrastrukture v skupni višini 240.894,00 EUR.

 

 

Ključni cilj predmetne investicije je bil:

 

-          izboljšanje pretočnosti obstoječega štirikrakega križišča,

 

-          zagotovitev večje prometne varnosti, tako za motorni promet, kot tudi za pešce in kolesarje,

 

-          zmanjšanje števila prometnih nesreč,

 

-          zmanjšanje obremenitev okolja s hrupom ter izpušnimi plini.

 

 

Investicijska vrednost projekta:

 

-          Mestna občina Maribor je z javnim razpisom dne 07.08.2008 za gradnjo krožnega križišča, izbrala izvajalca gradbenih del in sicer podjetje CPM d.d. iz Maribora.

 

-          Vrednost del po osnovni pogodbi, je znašala 587.787,90 EUR.

 

-          Pričetek del je bil v oktobru 2009, zaključek julij 2010.

 

 

Povečan obseg del na Ulica kneza Koclja:

 

Zaradi povečanega obsega del smo sklenili Aneks k osnovni Pogodbi o zagotavljanju finančnih sredstev za izgradnjo krožišča na Mlinski ulici/Ulici kneza Koclja, s podjetjem CPM d.d. v višini 174.520,45 EUR.

 

 

Predmet povečanega obsega del so bila:

 

-          Rekonstrukcija odseka Ulice kneza Koclja med Mlinsko ulico (meja obdelave s krožiščem) in Vošnjakovo ulico (celotna zamenjava spodnjega in zgornjega ustroja z rekonstrukcijo in preplastitvijo pločnikov).

 

-          Izgradnja in rekonstrukcija pločnikov na Mlinski ulici (Pločnik 2, Pločnik 3, Pločnik 4), zaradi preureditve in prestavitve uvoza na parkirišče Mlinska ulica ter končne ureditve pločnikov ob BS Petrol.

 

-          Preplastitev dela Mlinske ulice zaradi močno poškodovanega zgornjega ustroja ceste.

 

-          Izgradnja sredinskih otokov na Mlinski ulici z ozelenitvijo in zasaditvijo drevoreda.

 

-          Ureditev dodatnega prehoda za pešce na semaforiziranem križišču.

 

-          Ureditev sredinskega otoka z zasaditvijo in načrtom krajinske arhitekture.

 

 

Skupna vrednost gradbenih del je znašala 762.278,35 EUR.

Več fotografij si lahko ogledate tukaj.


vodoravna delilna črta