Uvedba modrih in belih parkirnih con
vodoravna delilna črta

  

    

V Mestni občini Maribor so bile na področju mirujočega prometa uvedene določene novosti. Odlok o ureditvi cestnega prometa predvideva uvedbo modrih (brezplačnih) in belih (odplačnih) con. Modre cone so namenjene brezplačnemu kratkotrajnemu parkiranju vendar s časovno omejitvijo od 20-60 min (odvisno od lokacije) in so na območju MOM že urejene in opremljene z ustrezno prometno signalizacijo. Parkiranje je na modrih conah dovoljeno le ob namestitvi  posebne parkirne ure, na kateri je potrebno označiti čas prihoda na parkirno mesto. Parkirna ura mora biti nameščena v vozilu na vidnem mestu, na voljo pa so na nekaterih bencinskih servisih in v trafikah. Lahko pa se za enkratno uporabo na vidno mesto vozila namesti tudi ura na spodnji sliki, na kateri je potrebno s pisalom označiti svoj prihod .

Bele cone so razdeljene na levem bregu Drave v šest con, kar je razvidno iz karte priložene v nadaljevanju. Z urejanjem belih con smo pravkar tudi že pričeli in jih bomo urejali  postopno, do konca leta 2010. V teh dneh je bila izdana odločba za ureditev cone 1. Ureditev cone 2 je časovno odvisna tudi od ureditve območja, ki ga pravkar prometno preurejamo v enosmerni prometni režim. Skladno z Odlokom o ureditvi cestnega prometa, lahko pristojni občinski organ izda proti plačilu dovolilnice stanovalcem, ki lahko s temi dovolilnicami parkirajo na parkirnih površinah, namenjenim dolgotrajnemu odplačnemu parkiranju na območju cone v kateri prebivajo. Dovolilnica se izda vsakomur, ki izkaže stalno bivališče na območju, kjer je uvedeno plačilo parkirnine in ima registrirano vozilo. Dovolilnica se za stanovalce izda za dveletno obdobje in ne zagotavlja prostega parkirnega mesta. Cena dovolilnic znaša 144 € za dveletno uporabo.Vloga in zahtevani pogoji za izdajo dovoljenja se nahajajo v prilogi. Vse natančnejše informacije so na voljo v Meobčinskem uradnem vestniku št. 11/2010 .  

   

Razpoložljiva parkirišča koncesionarja Indoma

 

Uvajanje novega sistema parkiranja

      

 

 

 

 

 

Parkiranje stanovalcev na plačljivih parkirnih površinah (belih conah) na območju cone (1,2,3,..) kjer imajo stalno bivališče

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dovolilnica za stanovalce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 144 €/ 2 leti

Parkiranje službenih vozil pravnih oseb in samostojnih podjetnikov na plačljivih parkirnih površinah (belih conah) na območju cone (1,2,3,..) kjer imajo svoj sedež

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dovolilnica za pravne osebe in samostojne podjetnike

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 cena prve dovolilnice 144 € / leto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 cena druge dovolilnice 288 € / leto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cena tretje in naslednje 432 € / leto

Parkiranje službenih vozil državnih organov na plačljivih parkirnih površinah (belih conah) na območju cone (1,2,3,..) kjer imajo svoj sedež

Dovolilnica za državne organe

 

144€ / leto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Razpoložljiva parkirišča koncesionarja Indoma
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Uvajanje novega sistema parkiranja
vodoravna delilna črta