Imenovanje sveta in programskega sveta javnega zavoda MARIBOR 2012
vodoravna delilna črta


Župan Mestne občine Maribor Franc Kangler je skladno s pooblastili, ki mu jih podeljuje Odlok o ustanovitvi javnega zavoda MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica kulture, imenoval člane sveta in programskega sveta javnega zavoda MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica kulture.

 

Na predlog posebne strokovne komisije je v svet javnega zavoda MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica kulture imenoval dr. Suzano Žilič Fišer in Andreja Verliča, kot predstavnika s področja gospodarstva pa je župan imenoval dr. Romana Glaserja. Ker Nacionalni svet za kulturo RS ni predlagal svojih kandidatov, je župan skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda MARIBOR 2012 v svet zavoda imenoval dr. Marjeto Ciglenečki. Župani partnerskih mest projekta EPK 2012 so v svet zavoda imenovali Srečka Meha. Vlada RS je v svet zavoda imenovala Jožefa Školča, dr. Stojana Pelka in prof. dr. Józsefa Györkösa. Župan bo na predlog strokovne komisije s področja kulture MOM v svet zavoda imenoval še enega člana, dva člana pa bodo izvolili zaposleni zavoda.

 

Župan Franc Kangler je na predlog Ministrstva za kulturo RS v programski svet javnega zavoda MARIBOR 2012 – Evropska prestolnica kulture imenoval Simona Karduma in Jurija Sadarja. Na predlog direktorja Urada za kulturo in mladino MOM je imenoval Meto Gaberšek Prosenc in Tomaža Pandurja, kot predstavnika s področja gospodarstva pa je župan imenoval Vitala Verliča. Ker Nacionalni svet za kulturo RS ni predlagal svojih kandidatov, je župan skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda MARIBOR 2012 v programski svet zavoda imenoval Mitjo Čandra in Iva Vajgla. Župani partnerskih mest projekta EPK 2012 so v programski svet zavoda imenovali Darka Brleka. V programski svet zavoda bo imenovan še tuji predstavnik s področja kulture.


vodoravna delilna črta