4. Festival prostovoljstva mladih v Mariboru 2010 »DOBIM DAM – OBČUTIM RAZLIKO!«
vodoravna delilna črta
14.4.2010


19. - 25. april 2010

 


S Festivalom prostovoljstva mladih v Mariboru 2010 »DOBIM DAM – OBČUTIM RAZLIKO!« se v mestu Maribor tudi letos pridružujemo praznovanju Mednarodnega dne prostovoljstva mladih (Global Youth Service Day). Osrednje praznovanje za Slovenijo ob Mednarodnem dnevu prostovoljstva mladih organizira v Ljubljani Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, prireditve pa že vrsto let potekajo tudi po različnih slovenskih krajih.

 

 

Festivalsko praznovanje je v prvi vrsti namenjeno prostovoljkam in prostovoljcem, kot zahvala za njihovo srčnost, dobro voljo, čas in znanje, ki ga namenjajo opravljanju prostovoljskega dela. Hkrati jim javno izrekamo priznanje za pogum in vztrajnost, ki ju premorejo pri spreminjanju sveta na bolje bodisi v svojih šolah, lokalnih skupnostih ali širom po svetu.

 

Namenjeno pa je tudi vsem ostalim ljudem, da se seznanimo s programi in aktivnostmi, ki jih mladi prostovoljsko izvajajo, z njihovimi dosežki na tem področju in pa temu, da se navzamemo navdušenja in energije, ki morda tudi nas pritegneta v prostovoljske vode.

 

 

ZGODOVINA FESTIVALA V SLOVENIJI IN V MARIBORU

 

 

Festival prostovoljstva mladih je prireditev, ki združuje slovenske prostovoljske organizacije. Praznujemo ga v okviru Mednarodnega dne prostovoljstva mladih (Global Youth Service Day), odvija pa se vsako leto okrog 15. aprila. Mednarodni dan prostovoljstva mladih združuje različna praznovanja in prostovoljske projekte. Vsako leto se tako milijoni mladih iz več kot sto petdesetih držav udeležujejo teh praznovanj in prostovoljskih akcij, ki koristijo njihovim skupnostim. Idejo Mednarodnega dneva prostovoljstva mladih je podprla tudi Organizacija združenih narodov. Več informacij najdete na www.gysd.net.

 

 

Mednarodni dan prostovoljstva mladih se je v Sloveniji izoblikoval leta 2000. Praznovanje ob Mednarodnem dnevu prostovoljstva mladih organizira Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, seveda ob pomoči drugih organizacij. V letu 2005 so praznovanje razširili na nekajdnevno dogajanje in ga poimenovali Festival prostovoljstva mladih. Več informacij najdete na www.prostovoljstvo.org.

 

 

Festival prostovoljstva mladih je del programa Aktivnosti za širjenje prostovoljstva v Sloveniji.

 

 

V Mladinskem informacijsko-svetovalnem centru INFOPEKA, ki deluje znotraj zavoda Pekarna-magdalenske mreže, izvajamo svojo dejavnost s pomočjo skupine prostovoljcev od leta 1999. Za izvajanje organiziranega prostovoljskega dela smo se odločili zaradi pozitivnega učinka tovrstnega dela, ki omogoča bogate izkušnje in spodbuja motivacijo mladih za ustvarjalnost, napredek in delo iz motivov, ki so pomembnejši od materialnih.

 

Vsa leta smo se skupaj s prostovoljci aktivno udeleževali praznovanja Mednarodnega dne prostovoljstva mladih v Ljubljani, v letu 2007 pa smo bili izredno veseli pobude Rdečega križa Maribor, ki je organiziral prvo praznovanje v Mariboru.

 

 

Od leta 2008 je naša organizacija (MISC INFOPEKA) pobudnik in organizator praznovanja Festivala prostovoljstva mladih v Mariboru, ki poteka v mesecu aprilu, in praznovanja Mednarodnega dneva prostovoljstva v mesecu decembru.

 

 

V letu 2009 smo vzporedno s pripravami na festival izvedli sondažno raziskavo, s katero smo delno posneli stanje prostovoljstva mladih v Mariboru. V Mariboru delujejo številni prostovoljci, ki se v največji meri odločajo za prostovoljstvo na humanitarnem in socialnovarstvenem področju; predvsem na področju pomoči v stiski, v družbeno koristnih projektih, v delovnih in skupnostnih akcijah, na področju neformalnega izobraževanja, mladinskega dela, pri organizaciji kulturnih in drugih dogodkov, pomagajo pri delovanju posamičnih organizacij itd.

 

 

Najpogostejše težave, s katerimi se prostovoljske organizacije srečujemo, so: pomanjkanje sistemske in zakonske ureditve področja prostovoljskega dela na nacionalnem nivoju; neurejen »status« in položaj prostovoljcev ter neustrezno vrednotenje tako prostovoljskega dela, kot dela mentorjev;

 

pogrešamo večjo sprejetost prostovoljskega dela v družbi in v lokalnem okolju in priznavanje izkušenj prostovoljcev pri iskanju zaposlitve, poseben izziv pa nam predstavlja vprašanje, kako dobre prostovoljne kadre obdržati in tudi zaposliti; pomanjkljivo oziroma neobstoječe financiranje prostovoljskih programov in dejavnosti…
Z nekaterimi izzivi se seveda organizacije spopadamo tako, da se povezujemo in delujemo skupnostno, kar se nam zdi pomembno na področju promocije in krepitve položaja prostovoljstva ter večji prepoznavnosti in odmevnosti prostovoljskega dela. S skupnim nastopanjem navzven lahko več dosežemo za izboljšanje položaja prostovoljk/cev, uporabnic/kov in prostovoljskih organizacij, tako na lokalni kot na nacionalni ravni. In prav festival je priložnost za naše skupno aktiviranje.

 

 

 

MREŽA »PROSTOVOLJSTVO V MARIBORU«

 

 

Po štirih letih aktivnega sodelovanja organizacij, ki na lokalnem nivoju razvijamo in izvajamo organizirano prostovoljsko delo, je naša organizacija v letošnjem letu v mrežo

 

»Prostovoljstvo v Mariboru« povezala 47 organizacij in z namenom povezovanja, sodelovanja in promocije vzpostavila spletno stran www.prostovoljstvo-mb.si.

 

 

Organizacije smo podpisale izjavo o sodelovanju v lokalno povezani mreži organizacij, ki prostovoljskim organizacijam nudi podporo pri promociji njihovih dejavnosti, spodbujanju prostovoljskega dela nasploh in pri strukturnem razvoju prostovoljstva v Mestni občini Maribor.

 

Naše sodelovanje obsega promocijo prostovoljskih organizacij in njihovih programov ter zagotavljanje strukturne podpore le-tem, širjenje vrednot, ki so v temelju prostovoljskega dela, in socialne odgovornosti med mladimi in starejšimi v lokalni skupnosti, informiranje in spodbujanje tistih, ki imajo do mladih neposreden dostop (mladinske organizacije, šole, svetovalni delavci v izobraževalnih ustanovah), raziskovanje in prepoznavanje obstoječih stereotipov o socialno izključenih in tistih, ki živijo v revščini, ter inovativno in usmerjeno odpravljanje le-teh, tako med prostovoljci, kot tudi širšo javnostjo, poudarjanje izobraževalne vrednosti prostovoljskega dela kot neformalnega izobraževanja, ki vpliva na pridobivanje različnih kompetenc in prihodnje zaposlovanje mladih, razvijanje solidarnosti in sodelovanja v lokalni skupnosti.

 

 

 

 

PROGRAM 4. Festivala prostovoljstva mladih v Mariboru 2010

 

»DOBIM DAM – OBČUTIM RAZLIKO!«

 


Ponedeljek, 19. 4., 12:00 - 17:00, Trg svobode / * v primeru dežja se dogodek prestavi na sredo, 21. 4. 2010, 12:00 - 17:00, Trg svobode

 

Predstavitev prostovoljstva - »DAN ZA MESTO«

 

 

Prostovoljci, mentorji in organizatorji prostovoljskega dela vabimo na igrišče prostovoljstva. Mladim in zainteresirani javnosti bomo z osebnim pristopom, s tiskanim ter ostalim materialom predstavile programe in projekte, prostovoljske aktivnosti, dosežke in izdelke.

 

 

12:00 – 12.15    Uradni pozdrav organizatorja, predstavitev programa festivala in predstavitev

 

                        sodelujočih organizacij.

 

 

12:15 – 12:30   Nagovor predstavnika Mestne občine Maribor, ki bo v imenu Mestne občine Maribor pozdravil zbrane in s tem uradno odprl festivalsko dogajanje ter spregovoril o vplivu prostovoljskega delovanja mladih na lokalno skupnost in družbo kot celoto.

 

 

12:30 – 13:00    Razglasitev najboljših sloganov, podelitev nagrad in otvoritev razstave prispelih fotografij.

 

V okviru praznovanja smo v imenu organizacij, ki v Mariboru izvajamo in razvijamo organizirano prostovoljsko delo mladih, razpisali dva natečaja:  Fotografski natečaj »DOBIM DAM – VIDIM RAZLIKO!« in Natečaj za najboljši slogan o koristnosti prostovoljstva pri socialnem vključevanju in odpravi posledic revščine »DOBIM DAM – OBČUTIM RAZLIKO!«, s katerima smo k sodelovanju vabili mlade do 30. let. Izredno smo veseli odziva, saj smo v slabem mesecu prejeli 277 predlogov, ki so jih prispevale posameznice in posamezniki, učenke in učenci OŠ FLV Slivnica, dijakinje in dijaki Srednje ekonomska šola Maribor in Biotehniške šole Maribor.

 

V izložbenih oknih trgovin na Gosposki ulici bomo odprli razstavo prispelih fotografij  na temo koristnosti prostovoljstva pri socialnem vključevanju in odpravi posledic revščine.

 

 

13:00 – 17:00    Ob čaju bodo mladi prostovoljci in njihovi mentorji spregovorili o pomenu in vlogi prostovoljskega dela mladih, o tem, zakaj so se odločili opravljati prostovoljsko delo, zakaj se jim zdi njihovo delovanje pomembno, kaj pomeni organizirano prostovoljsko delo mladih ter kakšni so učinki tovrstnega dela za njih, za uporabnike in za organizacijo, v kateri aktivno delujejo. Mlade želimo nagovoriti in jih povabiti, da se za opravljanje prostovoljskega dela odločijo tudi sami.

 

 

Mladi se bodo lahko pomudili v zanimivih in kreativnih delavnicah, se preizkusili v družabnih ali športnih igrah, animacijah in se zabavi prostovoljcev sproščeno priključili.

 

 

Obiskali nas bodo tudi prostovoljci Evropske prostovoljne službe (European Voluntary Service); mladi Evropejci, ki jih različne organizacije trenutno gostimo v

 

Sloveniji, in predstavili program EVS ter svoje izkušnje življenja in prostovoljskega dela v naši državi.

 


Torek, 20. 4., 19:00, Dvorana Gustaf

 

Predstavitev Evropske prostovoljne službe - »DAN ZA SVET«

 

Prostovoljci Evropske prostovoljne službe (EVS), ki jih gosti naša organizacija, in tisti, ki trenutno opravljajo prostovoljsko delo v organizacijah drugod po Sloveniji, vabijo na sproščeno prostovoljsko zabavo s humornimi fotografskimi projekcijami in opisi smešne plati svojih »slovenskih« prostovoljskih izkušenj.

 

 

V okviru Evropske prostovoljne službe (EVS), programa MLADI V AKCIJI, delujejo v različnih organizacijah po Sloveniji tudi mladi Evropejci. EVS omogoča mladi osebi, da postane prostovoljec/prostovoljka v drugi državi za časovno obdobje od 2 do 12 mesecev. Mladim ponuja priložnost za učenje s pomočjo dela in življenja v tujem okolju, pridobivanje koristnih življenjskih in profesionalnih izkušenj, spodbuja njihov občutek za solidarnost in razumevanje drugačnosti. Program ima seveda tudi pozitivne učinke na organizacijo, v kateri prostovoljci delujejo, in na lokalno skupnost (medkulturna izkušnja).

 

 

 

Četrtek, 22. 4., 14:30 – 18:30, II. Gimnazija

 

Delavnica »SPODBUJANJE KRITIČNEGA ODNOSA MLADIH DO INFORMACIJ«

 

 

V sklopu projekta »Zavedno mladi« vabimo na ustvarjalno delavnico za mlade, ki je namenjena spodbujanju zavedanja mladih, da lahko svoje mesto v odnosih, okoliščinah in družbi dejavno sooblikujejo, in hkrati posredovanju veščin in orodij, z uporabo katerih bodo lahko svoje ideje, težave in rešitve na raznolike načine sporočali različnim javnostim.

 

 

Delavnico vodijo sodelavke MISC INFOPEKA.


Petek, 23. 4., 10:00 in 13:00, MISC INFOPEKA

 

Dve interviziji

 

 

Vabljeni mentorji organiziranega prostovoljskega dela na redno mesečno izmenjavo izkušenj z namenom zvišanja kakovosti prostovoljskega dela.

 

 

Interviziji vodi predstavnik Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva.

 

 

 

Petek, 23. 4., 16:00 – 19:00, MISC INFOPEKA

 

Delavnica »KAKO SPODBUDITI IN ORGANIZIRATI PROSTOVOLJSTVO NA ŠOLI?«

 

 

Vabljeni mentorji prostovoljskega dela na srednjih šolah, ki želite vzpostaviti ali nadgraditi razvijanje in izvajanje organiziranega prostovoljskega dela mladih.

Delavnico vodi predstavnik Slovenske filantropije, Združenja za promocijo prostovoljstva. 

 

 

»Tisti, ki zmorejo, delajo. Tisti, ki zmorejo več, so prostovoljci.«

 

Anonimno

 

 

Sodelujoče organizacije na festivalu

 

Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza, Center za pomoč mladim, Center za socialno delo Maribor, Center za socialno delo Maribor - Krizni center za mlade Maribor, Center za socialno delo Maribor - Materinski dom Maribor, Dom upokojencev Danice Vogrinec Maribor, Dom starejših občanov Tezno, Društvo diabetikov Maribor, Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor, Društvo Joga v vsakdanjem življenju Maribor, Društvo Mariborski raziskovalni studio, Društvo onkoloških bolnikov Slovenije, Mladinski Informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, NAPREJ, zavod za varstvo, rehabilitacijo in kvaliteto življenja po poškodbi glave, Pekarna – magdalenske mreže, Slovensko društvo hospic, območni odbor Maribor, Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor, ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje, CZDS Podravska regija, Enota ŠENTLENT, Študentska organizacija Univerze v Mariboru, Zavod Antona Martina Slomška – Dijaški dom A.M.S, Zavod Antona Martina Slomška – Škofijska gimnazija, Zavod Mariborski radio študent – MARŠ, Zavod za vzgojo, izobraževanje in kulturo Maribor, Za živali!, društvo za uveljavitev njihovih pravic, Zveza prijateljev mladine Maribor.

 

 

Podporniki

 

Urad Vlade RS za komuniciranje: Slovenija je s 1. majem 2004 postala članica Evropske unije. Ta dogodek je prejel finančno podporo programa, s katerim želi slovenska vlada prispevati k obveščenosti, razumevanju in javni razpravi o članstvu v EU ter o vseh posledicah članstva za življenje slovenskih državljanov in državljank. Program obveščanja izvaja Urad Vlade RS za komuniciranje.

 

Urad RS za mladino, Ministrstvo za šolstvo in šport, Študentska organizacija Univerze v Mariboru, Mestna občina Maribor, Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, MOVIT NA MLADINA, Evropska unija, Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo, Evropski socialni sklad, Mladinski svet Slovenije, Slovensko narodno gledališče Maribor, Narodni dom Maribor, Bukvarna Ciproš, Betnava d.o.o., Športni center Pohorje d.o.o., Konjeniški klub Karlo, Frizerski salon "Zvezdana", Mladinska knjiga d.d., Tekstil d.d., Polzela d.d., Peko d.d., Optika ABA, Magma Home, Trgovina Madness.

 

 

Organizator festivala

 

Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA, Pekarna-magdalenske mreže, Ob železnici 8, Maribor, telefon: 02 300 68 50, 041 481 246, elektronska pošta: infopeka@infopeka.org, spletna stran: www.infopeka.org.

 


vodoravna delilna črta