Vabilo na 38. sejo Mestnega sveta
vodoravna delilna črta


Na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98,  5/2000, 10/2002, 6/2004, 13/2004, 26/2005)

 

 

 

 

S K L I C U J E M

 

38. SEJO MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MARIBOR,

 

ki bo v ponedeljek, 19. aprila 2010, ob 13. uri, v prostorih Mestne občine Maribor, v Dvorani generala Rudolfa Maistra.

 

z naslednjim predlaganim dnevnim redom:

 

1.

 

Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

 

2.

 

Obravnava in sprejem dnevnega reda

 

3.

 

Potrditev zapisnika 37. redne in 14. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor

 

4.

 

Pobude in vprašanja svetnic/svetnikov

 

5.

 

Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ludvika Pliberška Maribor GMS – 792

 

6.

 

Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza GMS – 793

 

7.

 

Predlog za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Kulturno prireditveni center Narodni dom Maribor GMS – 794

 

8.

 

Predlog za razrešitev sedanjega in imenovanje nove predstavnice  ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Mladinski dom Maribor GMS – 795

 

9.

 

Predlog za podajo mnenja o kandidatki za imenovanje ravnateljice javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca Maribor GMS - 796

 

10.

 

Cene programov mariborskih javnih vrtcev – 2010 GMS - 777

 

 

11.

 

Določitev parkirnih površin, kjer se uvede plačilo parkirnine in določitev parkirnih površin namenjenih kratkotrajnemu parkiranju (priloga 1, priloga 2, priloga 3) GMS - 788

 

12.

 

Cene dovolilnic za parkiranje na parkirnih površinah (belih conah), na katerih je uvedeno plačilo parkirnine GMS - 789

 

13.

 

Poročilo o delu in program dela Energetske agencije za Podravje (Program dela, Finančni načrt, Poročilo o delu v letu 2009) GMS -  787

 

 

 

 

 

 

 

Ž U P A N

 

MESTNE OBČINE MARIBOR

 

Franc KANGLER

 

 


vodoravna delilna črta