Druga delavnica socialnih iger in socialnih veščin na temo revščine in socialne izključenosti
vodoravna delilna črta
8.4.2010


V četrtek, 15. aprila 2010, od 10. do 15. ure v prostorih MISC INFOPEKA, Ob železnici 8, Maribor

 


Evropskemu letu boja proti revščini in socialni izključenosti se s svojo dejavnostjo pridružuje tudi Mladinski informacijsko - svetovalni center INFOPEKA. V zasledovanju nekaterih temeljnih ciljev evropskega leta, kot so:

 

 

·         promocija in izgradnja družbe, ki bo omogočala ustrezno kakovost življenja, socialno zaščito in enake možnosti za vse,

 

·         podpora pri odpravljanju predsodkov in stereotipov, ki se nanašajo na revščino in socialno izključenost,

 

·         spodbujanje lokalnega in širšega okolja (javni in zasebni sektor) k aktivnemu delovanju v oziru boja proti revščini in socialni izključenosti,

 

 

smo v četrtek, 18. 3. 2010, v prostorih MISC INFOPEKA izvedli prvo delavnico na zgoraj omenjeno temo, ki je bila namenjena raziskovanju in predstavitvi dejanskega stanja v okolju in seznanitvi s splošnimi informacijami o revščini in socialni izključenosti, kot jih nudijo uradne ustanove in statistika, ter obravnavi različnih izkušenj, ki jih imajo na področju boja proti revščini in socialni izključenosti organizacije in njihovi delavci.

 

 

Druga delavnica bo v četrtek, 15. 4. 2010, od 10. do 15. ure, v prostorih MISC INFOPEKA. Delavnico bosta izvedli Moira Kobše in Adrijana Kos. Namenjena je izkustvenemu učenju udeležencev. S pomočjo simulacijskih iger, igranja vlog, kresanja nazorov in idej, vodenih diskusij in samorefleksije bomo praktično spoznavali, kako lahko posameznik pripomore k odpravljanju posledic revščine in socialne izključenosti, in tako podprli udeležence, da ponotranjeno izkušnjo uporabijo bodisi pri svojem delu bodisi pri organizaciji samostojnih projektov na to tematiko.

 

 

Rok prijave na delavnico je četrtek, 8. 4. 2010. Število udeležencev je omejeno.

 

 

Moira Kobše je absolventka Fakultete za upravo. Izkušnje in znanje na področju mladinskega dela je pridobila s prostovoljskim delom v programih MKC Maribor, kot inštruktorica mladinskih delavnic na Centru za socialno delo in kot prostovoljka Kriznega centra za Mlade Maribor. V okviru svojega dela se nenehno usposablja na različnih delavnicah in seminarjih na temo neformalnega učenja, človekovih pravic, komunikacije, dela z mladimi in moderiranja.

Adrijana Kos je absolventka Pravne fakultete v Ljubljani in programska sodelavka MISC INFOPEKA. Izkušnje in znanje na področju mladinskega dela je pridobila s prostovoljskim delom v Društvu za nenasilno komunikacijo Maribor (DNK), kot svetovalka mladim in izvajalka delavnic za učence, dijake, starše in učitelje. Zaključila je izobraževanje iz Teorije izbire, Negospodovalnega vodenja in Realitetne terapije na Inštitutu dr. Williama Glasserja.

 

 

Prisrčno vabljeni!

 


vodoravna delilna črta